CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không ?

Bởi ebh.vn - 20/08/2019

     Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động để nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Tham khảo ngay bài viết dưới đây của eBH để nắm thông tin chi tiết nhất. 

I. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Căn cứ vào Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định chi tiết điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

Điều 49. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

 4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.“

Pháp luật quy định chi tiết về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

II. Nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Căn cứ theo Điều 54 Luật BHXH năm 2014 quy định chi tiết điều kiện hưởng lương hưu của người lao động như sau:

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Do vậy, căn cứ theo Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 và Điều 54 Luật BHXH năm 2014 thì nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động và hưởng lương hưu thì sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Nếu người lao động đến đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đóng BHXH đủ 20 năm thì không đủ điều kiện hưởng lương hưu và được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Như vậy, bài viết trên bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã thông tin chi tiết đến người lao động về băn khoăn nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không. Mong rằng, bài viết này sẽ mang thông tin hữu ích nhất đến người lao động.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu