CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Không lĩnh bảo hiểm thất nghiệp sau 3 tháng người lao động có mất tiền?

Bởi ebh.vn - 23/07/2021

Theo quy định, sau khi nghỉ việc người lao động đủ điều kiện hưởng BHTN phải làm thủ tục hưởng BHTN trong vòng 3 tháng. Trong trường hợp không lĩnh BHTN sau 3 tháng người lao động có mất tiền trợ cấp hay không khiến nhiều người lao động thắc mắc.

Không lĩnh BHTN sau 3 tháng NLĐ không mất tiền mà được chi trả vào lần hưởng kế tiếp.

Không lĩnh BHTN sau 3 tháng NLĐ không mất tiền mà được chi trả vào lần hưởng kế tiếp.

1. Quy định về thời gian nộp hồ sơ hưởng BHTN

Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) người lao động (NLĐ) cần làm hồ sơ hưởng trong thời gian quy định. Căn cứ theo Khoản 1, Điều 17, Nghị định 28/2015/NĐ-CP nêu rõ: 

“Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp”

Như vậy, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, người lao nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng BHTN, những hồ sơ nộp hưởng BHTN sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động sẽ bị cơ quan BHXH từ chối giải quyết. 

2. Không lĩnh BHTN sau 3 tháng người lao động có mất tiền?

Bên cạnh việc giới hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng BHTN thì thời gian nhận BHTN cũng bị giới hạn. Thời hạn lĩnh BHTN là trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ ngày người lao động có quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ cơ quan BHXH. 

Không lĩnh bảo hiểm thất nghiệp sau 3 tháng NLĐ không bị mất tiền:

Theo Khoản 6, Điều 18, Nghị định 28/2015/NĐ-CP giới hạn thời gian lĩnh bảo hiểm thất nghiệp như sau: 

“Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp và không thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH nơi đang hưởng thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng theo quy định”. 

Như vậy, trong trường hợp không lĩnh BHTN sau 3 tháng người lao động sẽ không được xét hưởng trợ cấp thất nghiệp trong đợt nghỉ việc đó. Tuy nhiên, NLĐ sẽ không mất đi khoản tiền trợ cấp thất nghiệp này mà khoản tiền được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng theo quy định.

Thời gian đóng BHTN được bảo lưu sẽ xác định theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH:

Thời gian đóng BHTN được bảo lưu = Tổng thời gian đóng BHTN - Thời gian đóng BHTN đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. 

Cơ quan BHXH sẽ gửi thông báo bằng văn bản về việc NLĐ không đến nhận tiền.

Cơ quan BHXH sẽ gửi thông báo bằng văn bản về việc NLĐ không đến nhận tiền.

Khi NLĐ không đến lĩnh BHTN, trong thời hạn 07 ngày làm việc sau thời hạn (3 tháng đã nêu trên), tổ chức BHXH phải thông báo bằng văn bản tới trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc NLĐ không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thông báo về việc NLĐ không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Hiện nay cơ quan BHXH đã triển khai hình thức trả tiền BHTN thông qua thẻ ngân hàng và bưu điện. Đối với các trường hợp đi lại khó khăn có thể đăng ký lĩnh tiền BHTN theo 2 phương thức này rất nhanh và thuận tiện.

3. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Điều 49, Luật Việc làm số 38/2013/QH13 thì NLĐ đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

(1) NLĐ đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

(2) NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không có thời hạn; hoặc NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp làm việc theo 1 công việc nhất định từ 3 tháng đến dưới 12 tháng;

(3) NLĐ đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;

(4) NLĐ chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự/công an, đi học tập có thời hạn, bị tạm giam, phạt tù, phải áp dụng biện pháp vào trường giáo dưỡng, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài, chết.

Căn cứ vào các điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian nộp hồ sơ cơ quan BHXH xem xét NLĐ có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không. Trong trường hợp không chi trả trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ cơ quan BHTN sẽ có thông báo đến trung tâm hỗ trợ việc làm và người lao động nêu rõ lý do.

Người lao động lưu ý thời gian nộp hồ sơ hưởng BHTN và thời gian lĩnh tiền BHTN để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Để tham khảo hồ sơ và thủ tục hưởng  BHTN người lao động có thể tham khảo tại website của BHXH điện tử eBH: https://ebh.vn.

TIN LIÊN QUAN >> Có hay không? Công chức được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu