CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thủ tướng ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng

   Nhằm tạo cơ sở để thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính Phủ, vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định và hướng dẫn cụ thể cho 6 nhóm đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thủ tướng ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TT thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng 1

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg hướng dẫn hỗ trợ cho 6 nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

I. Nhóm đối tượng là lao động bị tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương

Những người thuộc nhóm đối tượng này được hưởng hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: 

 • Thời gian bị tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương đủ 1 tháng trở lên (kể từ ngày 01/04/2020) tính đến hết 30/06/2020. Thời điểm bị tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương nằm trong khoảng từ từ ngày 01/04/2020 đến ngày 01/06/2020.

 • Đối tượng đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến ngay trước thời điểm bị tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương.

 • Làm việc tại các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn tới không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương nhân viên, sau khi trừ đi tất cả các khoản quỹ dự phòng, lợi nhuận, các nguồn tài chính khác. Số dư của các khoản này được tính đến hết 31/03/2020.

Thủ tướng ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TT thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng 2

Đối tượng lao động bị tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương.

II. Nhóm đối tượng lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đối với nhóm lao động này, điều kiện hưởng trợ cấp là có ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trước ngày 01/04/2020, có đóng BHXH bắt buộc và bị chấm dứt hợp đồng trong khoảng thời gian từ 01/04/2020 đến 15/06/2020 và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Lao động không có thu nhập hoặc mức thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo đã quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

III. Nhóm lao động không ký kết hợp đồng lao động và bị mất việc làm

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Quy định về điều kiện hưởng trợ cấp cho nhóm đối tượng này như sau:

 • Lao động bị mất việc làm, mức thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo đã quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

 • Thời gian mất việc nằm trong khoảng 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020.

 • Đang thực hiện cư trú hợp pháp tại địa phương.

 • Công việc không thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thuộc nhóm các công việc bao gồm: Buôn bán nhỏ lẻ và không có địa điểm bán cố định, bán hàng rong, thu gom rác hoặc phế liệu, nghề bốc vác hoặc vận chuyển hàng hóa, bán lẻ xổ số, lái xe mô tô 2 bánh hoặc xe xích lô để chở khách, làm việc tại các hộ kinh doanh ăn uống, lưu trú, chăm sóc sức khỏe hoặc du lịch.

Riêng đối với nhóm người lao động bán lẻ sổ xố lưu động, nguồn hỗ trợ sẽ được đảm bảo từ nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết đang hoạt động và hạch toán theo chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Ngoài những người làm các công việc tự do trên, Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh dựa vào điều kiện kinh tế để để tiến hành rà soát các nhóm đối tượng khác và hỗ trợ tùy thuộc vào nguồn ngân sách địa phương và các nguồn ngân sách huy động khác.

Thủ tướng ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TT thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng 4

Lao động tự do bị mất việc được hưởng hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỷ đồng.

IV. Nhóm đối tượng hộ kinh doanh

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg đã hướng dẫn cụ thể, điều kiện để hưởng hỗ trợ là doanh thu của hộ kinh doanh do Cơ quan Thuế quản lý dưới 100 triệu đồng. Thời điểm xác định là ngày 15/01/2020 theo quy định của Luật quản lý Thuế. Các hộ này bị tạm ngừng kinh doanh từ 01/04/2020, thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg nhằm phòng chống dịch Covid-19.

V. Nhóm đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo hộ cận nghèo hoặc nằm trong diện bảo trợ xã hội

Điều kiện để hưởng hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng này như sau:

 • Người có công với cách mạng: Thuộc diện đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả trường hợp thân nhân hưởng trợ cấp), nằm trong danh sách tháng 4/2020.

 • Người thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo: Nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo tính đến 31/12/2019, được công nhận theo Quyết định số: 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

 • Đối tượng bảo trợ xã hội: Thuộc diện đang hưởng trợ cấp hàng tháng và có trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tính đến tháng 4/2020.

Thủ tướng ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TT thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng 65

Hộ nghèo và cận nghèo nằm trong danh sách tính đến hết 2019 sẽ được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19.

VI. Nhóm đối tượng người sử dụng lao động khó khăn về tài chính

Cũng theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, người sử dụng lao động sẽ được hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc cho lao động khi đáp ứng các điều kiện dưới đây:

 • Ít nhất 20% hoặc 30 người lao động trở lên đang đóng BHXH bắt buộc phải thôi việc với thời gian tối thiểu là 1 tháng.

 • Người sử dụng lao động đã trả ít nhất 50% lương ngừng việc cho lao động trong thời gian từ 01/04/2020 đến hết 30/06/2020.

 • Gặp các khó khăn tài chính, không thể trả lương ngừng việc cho lao động, kể cả khi huy động các quỹ dự phòng.

 • Doanh nghiệp không nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tính đến hết năm 2019.

Với đối tượng người lao động có khó khăn về tài chính được hỗ trợ vay với mức lãi suất 0%, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg cũng đã có hướng dẫn cụ thể về việc quản lý nguồn vốn cho vay, xử lý trong các trường hợp nợ quá hạn hoặc rủi ro nguồn vốn. Thời điểm áp dụng các chế độ nêu trên được bắt đầu từ ngày 01/04/2020.

Ngoài ra, Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ cũng nêu rõ về việc sẽ xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách này để trục lợi, vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào mức độ của từng trường hợp cụ thể.

Với Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng trước đó đã chính thức được triển khai. Đây là cơ sở quan trọng để kịp thời thực hiện hỗ trợ các nhóm đối tượng vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

>>>> Bạn có thể tham khảo chi tiết quyết định TẠI ĐÂY.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu