CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Infographic: Những thay đổi về BHXH có ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động từ tháng 1/2022

Bởi ebh.vn - 07/01/2022

Để bảo vệ quyền lợi của mình, người lao động cần kịp thời nắm bắt những thay đổi mới về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 01/2022.

Những thay đổi về BHXH có ảnh hưởng trực tiếp đến NLĐ 2022 1

Những thay đổi về BHXH có ảnh hưởng trực tiếp đến NLĐ 2022 2

Những thay đổi về BHXH có ảnh hưởng trực tiếp đến NLĐ 2022 3

Những thay đổi về BHXH có ảnh hưởng trực tiếp đến NLĐ 2022 4

>>> Dự thảo điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng năm 2022

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu