CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm theo quy định pháp luật

Bởi ebh.vn - 21/03/2020

Các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất theo quy định của pháp luật như thế nào? Người lao động và người sử dụng lao động có thể bị phạt nặng nếu bị phát hiện sai phạm. Căn cứ vào Pháp luật hiện hành eBH sẽ cung cấp tới bạn bạn đọc chi tiết về các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất.

Các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất 1

Các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất năm 2020.

I. Căn cứ quy định các mức phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Luật bảo hiểm xã hội quy định các chính sách cũng như chi tiết việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều các trường hợp trốn đóng BHXH cũng như vi phạm các quy định của Luật bảo hiểm xã hội để trục lợi.

Căn cứ quy định các mức phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm được điều chỉnh bởi 2 văn bản pháp luật sau:

 • Nghị định 95/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2013, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.
 • Nghị định 88/2015/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 10 năm 2015, Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

II. Các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất

Các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất như thế nào? Nếu không nắm được rất có thể người lao động sẽ phạm phải và chịu mức phạt cao khi sai phạm. Sau đây sẽ là tổng hợp chi tiết về các mức phạt mà người lao động và người sử dụng lao động cần nắm được để không phạm phải.

2.1 Mức phạt khi vi phạm quy định về đóng BHXH, BHTN

Căn cứ vào Điều 26, Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung mức phạt khi vi phạm về đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như sau:

Các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất 2

NLĐ bị phạt khi có hành vi thỏa thuận với NSDLĐ không tham gia BHXH bắt buộc.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với NLĐ có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc, BHTN hoặc tham gia không đúng mức quy định.

Phạt tiền với mức từ 12%-15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có hành vi:

 • Chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN;
 • Đóng BHXH bắt buộc, BHTN không đúng mức quy định;
 • Đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Phạt tiền với mức từ 18%-20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.

2.2 Mức phạt khi vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điều 27, Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung mức phạt khi vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như sau:

Các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất 3

Người lao động và người sử dụng lao động đều bị phạt khi có hành vi vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ BHXH.

a, Đối với người lao động

- Phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với NLĐ có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa những nội dung có liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với NLĐ có một trong các hành vi vi phạm pháp luật về BHTN sau đây:

 • Thỏa thuận với cơ sở đào tạo nghề làm giả hồ sơ để trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định khi NLĐ có việc làm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo theo quy định với Trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc một trong các trường hợp: tìm được việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

b, Đối với người sử dụng lao động

Phạt tiền từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động khi có biến động lao động việc làm tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi giả mạo hồ sơ BHXH, BHTN để trục lợi chế độ BHXH, BHTN mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mỗi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giả mạo.

Phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động không theo đúng phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.3 Mức phạt khi vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào nội dung quy định tại Điều 28, Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung mức phạt khi vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội như sau:

Các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất 4

Người sử dụng lao động bị phạt nặng khi có hành vi sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích.

a, Đối với người sử dụng lao động.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu, thông tin về BHXH bắt buộc, BHTN theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, BHTN của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu;
 • Không làm văn bản đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN theo quy định;
 • Làm mất, hư hỏng hoặc sửa chữa, tẩy xóa sổ bảo hiểm xã hội.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Không trả chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động;
 • Không trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi NLĐ đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Không lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc, BHTN cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng;
 • Không lập hồ sơ hoặc văn bản đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ hưu, giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định;
 • Không giới thiệu NLĐ đi giám định suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa để giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích.

b, Đối với cơ sở đào tạo nghề

Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo nghề có một trong các hành vi:

 • Tổ chức dạy nghề không đủ thời gian khóa học mà NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đăng ký đối với mỗi người lao động vi phạm.
 • Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức có liên quan để trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề đối với mỗi trường hợp vi phạm.

Như vậy người lao động và người sử dụng lao động cần đặc biệt lưu ý để không vi phạm Luật bảo hiểm xã hội đặc biệt là trong 2 trường hợp sử dụng sai mục đích Quỹ bảo hiểm xã hội và không đóng BHXH, BHTN cho NLĐ sẽ bị phạt rất nặng.

III. Mức phạt đóng chậm, truy đóng bảo hiểm y tế

Mức phạt đóng chậm, truy đóng bảo hiểm y tế được coi là mức lãi suất suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế.

Ngày 31/12/2019 Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế (BHYT) mới nhất đối với các doanh nghiệp đơn vị vi phạm thời gian nộp bảo hiểm y tế cho người lao động.

Các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất 6

Phạt đóng chậm, truy đóng bảo hiểm y tế với mức tính lãi suất 0,9766%.

Theo đó, doanh nghiệp đơn vị đóng BHYT chậm từ 30 ngày trở lên số tiền lãi thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Mức lãi suất tính chậm đóng bảo hiểm y tế áp dụng kể từ ngày 01/01/2020 là 0,9766%/ tháng.

Người lao động và người sử dụng lao động tham khảo “Các mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm mới nhất” để tránh các sai phạm gây tổn thất cho doanh nghiệp đơn vị mình khi bị phát hiện. Khi phát hiện ra sai phạm trong lĩnh vực bảo hiểm doanh nghiệp đơn vị cần khai báo với cơ quan chức năng và thực hiện các biện pháp giải quyết phù hợp. Mọi thắc mắc và cần tư vấn về lĩnh vực bảo hiểm xã hội quý vị và các bạn vui lòng liên hệ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH để được hỗ trợ tốt nhất.

Tin liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu