CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Phát động thi đua thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm

Bởi ebh.vn - 14/10/2015

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3826/BHXH –TĐKT phát động thi đua đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

NLĐ đến giao dịch tại bộ phận 1 cửa

NLĐ đến giao dịch tại bộ phận 1 cửa (BHXH Hà Nội)

Theo đó, để triển khai có hiệu quả Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn của Ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động:

  • Tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT;

  • Đảm bảo thực hiện quyền lợi của người lao động được kịp thời, đầy đủ đúng quy định của pháp luật;

  • Tiết kiệm chi phí và thời gian cho đơn vị sử dụng lao động.

BHXH Việt Nam phát động đợt thi đua chuyên đề với khẩu hiệu: “Công chức, viên chức Ngành BHXH quyết tâm đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, tạo bước đột phá phấn đấu thực hiện thành công cải cách hành chính của Ngành”.

Xem thêm: Tập huấn nghiệp vụ giao dịch điện tử và quản lý thu, cấp BHXH

Thủ trưởng, Cấp ủy Đảng và tổ chức đoàn thể của các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình nội dung Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 991/KH-BHXH ngày 26/03/2015 của BHXH Việt Nam về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

  • Tập trung tối đa nguồn lực để triển khai cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ.

Trên cơ sở các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến BHXH Việt Nam đã lựa chọn và đang triển khai trong toàn Ngành các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hiện đại hóa quản lý BHXH, BHYT theo đúng tiến độ.

  • Tiếp tục rà soát, cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết nhằm giảm phiền hà và không làm lãng phí chi phí hành chính của người dân, doanh nghiệp;

Duy trì và thực hiện có hiệu quả Cổng thông tin điện tử BHXH, đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ để phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp;

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, kịp thời rà soát, đề xuất sửa đổi hoặc loại bỏ các cơ chế, chính sách gây cản trở quá trình thực hiện cải cách hành chính của Ngành;

Quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành BHXH nêu cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, quyết tâm thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính.

Tổ chức thực hiện tốt công tác hậu kiểm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, hạn chế rủi ro và xử lý kịp thời các hành vi cố tình vi phạm để trục lợi.

  • Về bình xét khen thưởng:

Hằng tháng BHXH Việt Nam xét thưởng đối với các tập thể đã triển khai và hoàn thành tốt theo tiến độ với cơ cấu và số tiền thưởng: 01 giải nhất với giá trị 45 triệu đồng; 03 giải nhì, mỗi giải 35 triệu đồng; 06 giải ba, mỗi giải 25 triệu đồng.

Kết thúc đợt thi đua thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành phối hợp với các đơn vị có liên quan lựa chọn 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích nổi bật xuất sắc nhất trong phong trào thi đua trình Tổng Giám đốc khen thưởng, với cơ cấu và số tiền thưởng.

Xem thêm: Áp dụng giao dịch điện tử cho mọi thủ tục Bảo hiểm xã hội

Đối với 10 tập thể (01 giải nhất được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kèm theo tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng; 03 giải nhì được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kèm theo tiền thưởng mỗi giải trị giá 30 triệu đồng).

Đối với 20 cá nhân sẽ được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kèm theo tiền thưởng 05 triệu đồng.

Đây là đợt thi đua quan trọng nhằm tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, do vậy Thủ trưởng, Cấp ủy Đảng và tổ chức đoàn thể của các đơn vị quán triệt sâu sắc nội dung, mục tiêu, nghiên cứu giải pháp, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị...

Thời gian thi đua từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015./.Theo - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu