CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Những quy định về đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/6/2017

Bởi ebh.vn - 29/04/2017

Mức đóng BHXH cũng như quyền lợi của người lao động tham gia BHXH sẽ có sự thay đổi từ ngày 1/6

Từ 1/6 tới, nghị định 44/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 14/4 quy định mức đóng BHXH bắt buộc và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, mức đóng đối của người sử dụng lao động quy định như sau:

- Các đối lượng là người lao động theo quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, h Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (trừ trường hợp lao động giúp việc gia đình) : Mức đóng là 0.5% trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Đối tượng được nhắc đến tại các điểm nêu trên gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

Mức đóng bảo hiểm mới

Mức đóng bảo hiểm mới.

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; Cán bộ, công chức, viên chức;

Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Mức đóng bảo hiểm mới

Đối với các đối lượng người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí: Thì mức đóng là 0.5% mức lương cơ sở.

Ngoài ra, Nghị định 44/2017/NĐ-CP còn quy định mức đóng này được áp dụng đến trước ngày 01/01/2020. Đến ngày 01/01/2020 Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh lại mức đóng BHXH.

>>> Hướng dẫn chi trả trợ giúp xã hội qua bưu điện

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu