CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mức lương cơ sở năm 2020 dự kiến tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng

   Đây là nội dung thu hút được nhiều sự quan tâm tại báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 của Bộ trưởng bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng trong kỳ họp Quốc hội lần thứ 8 diễn ra chiều 21/10. Theo đó, Chính phủ đề xuất mức lương cơ sở từ 1/7/2020 tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Trước đó, mức lương cơ sở mới được điều chỉnh lên 1,49 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2019. Nếu Quốc hội phê duyệt đề xuất trên, năm 2020 lương cơ sở sẽ tăng thêm 110.000 đồng/tháng, tương ứng 7,3%, là mức tăng cao nhất tính từ năm 2016 đến nay. 

Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020

Đây là tín hiệu đáng mừng cho cán bộ, công chức, viên chức. Khi điều chỉnh tăng lương cơ sở, tiền lương cơ sở và các khoản phụ cấp khác cũng tăng theo. Vì vậy, cán bộ, công chức, viên chức hoàn toàn có thể kỳ vọng về một mức thu nhập cao hơn trong năm tới.

Dự kiến tăng lương cơ sở là thông tin đáng mừng đối với cán bộ, công chức, viên chức

Tuy nhiên, năm 2020 cũng là năm cuối cùng áp dụng lương cơ sở. Theo Nghị quyết Số 27-NQ/TW, từ năm 2021, hệ số lương và mức lương cơ sở sẽ được thay thế bằng 05 bảng lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức.

Về đề xuất của Chính phủ, đa số các ý kiến của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đều tán thành với việc điều chỉnh lương này. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cho rằng cần phải cân nhắc về đề xuất, tăng lương cơ sở có thể dẫn tới tình trạng ngân sách của Nhà nước mang tính chất chi tiêu cho tiêu dùng nhiều hơn là đầu tư để phát triển. 

Để lộ trình tăng lương cơ sở đi theo đúng hướng, Cơ quan thẩm tra cũng nêu ra các phương hướng cụ thể:

  • Chính phủ cần chỉ đạo việc thực hiện triệt để và quyết liệt chính sách tinh giản biên chế để giảm chi thường xuyên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý chi tiêu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào các mục đích phát triển.
  • Rà soát lại tất cả các khoản phụ cấp, thu nhập có tính chất lương khi tăng mức lương cơ sở theo quy định của Pháp luật để đảm bảo phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực.
  • Chính phủ cần xác định vị trí việc làm, tính chất đặc thù và phức tạp của nghề nghiệp để có nền tảng vững vàng khi thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 theo Nghị quyết Số 27-NQ/TW.
  • Các ban ngành, các cấp cần chú trọng và tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có biện pháp rõ ràng, thực chất và hiệu quả hơn.

Như vậy, thông tin mới nhất về dự kiến tăng lương cơ sở năm 2020 đã được nêu trong kỳ họp Quốc hội lần thứ 8 diễn ra chiều 21/10. Đây là tin vui đối với nhiều cán bộ, công chức, viên chức vì nếu lương cơ sở tăng sẽ góp phần đáng kể trong nâng cao thu nhập thực tế. Ngoài ra, để thực hiện tốt lộ trình tăng lương trong thời gian tới, trong kỳ họp cũng nêu ra các biện pháp cụ thể, rõ ràng để đảm bảo nguồn ngân sách. 

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu