CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH: Kết quả khởi sắc

Bởi ebh.vn - 21/10/2015

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức buổi họp báo về kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng năm 2015. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan chủ trì chương trình họp báo.

Thứ trưởng Đào Hồng Lan cung cấp thông tin tại buổi họp báo (Ảnh:Nguồn Internet) 

Thứ trưởng Đào Hồng Lan cung cấp thông tin tại buổi họp báo (Ảnh:Nguồn Internet)

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan cho biết, năm 2015, Bộ LĐ-TB&XH tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật trong lĩnh vực LĐ-TB&XH. Trong thời gian qua, Bộ đã tổ chức triển khai, và ban hành nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành các Bộ luật: Lao động, BHXH, Dạy nghề, An toàn vệ sinh lao động...

Cụ thể, 9 tháng năm 2015, về công tác lao động, việc làm: cả nước đã giải quyết việc làm cho trên 1,2 triệu lao động, đạt 76,1% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, tạo việc làm trong nước cho trên 1,1 triệu lao động, đạt 74,8% kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu lao động sang các thị trường nước ngoài đạt 90.500 người, chiếm 97,8% kế hoạch, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật quý I/2015 đạt gần 27,4 triệu người, chiếm tỷ lệ 51,25% lực lượng lao động. Ước cuối năm 2015 tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật (lao động qua đào tạo) đạt 51,6. Bên cạnh đó, 8 tháng năm 2015 đã tuyển mới dạy nghề cho trên 874.000 người.

Về công tác thực hiện chính sách tiền lương, BHXH, BH thất nghiệp. Thứ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, hiện chúng ta đã thực hiện đúng quy định mức tiền lương tối thiểu vùng từ 01/01/2015; thu nhập bình quân của NLĐ trong các DN quý I/2015 là 4,9 triệu đồng, tăng 0,5 triệu đồng so với quý IV/2014.

Trong 6 tháng đầu năm, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tiếp tục được đẩy mạnh. Theo đó, số lao động tham gia BHXH là gần 11,9 triệu người, chiếm 22,05% lực lượng lao động (trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là trên 11,6 triệu người, tăng 214.086 người so với cuối năm 2014; số người tham gia BHXH tự nguyện là 205.949 người, tăng 16.918 người so với cuối năm 2014).

8 tháng năm 2015, chính sách BH thất nghiệp được đảm bảo thực hiện tốt cho NLĐ, và đã có gần 10 triệu người người tham gia BH thất nghiệp; số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 353.440 người, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2014; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 335.199 người, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2014 (trong đó, có 300.110 người được tư vấn, giới thiệu việc làm; 15.697 người được hỗ trợ học nghề).

Bên cạnh đó, công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng tiếp tục được tăng cường. Các hoạt động như: tổ chức đối thoại với DN, nhà đầu tư, đã góp phần kịp thời giải quyết những vướng mắc theo thẩm quyền;  đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quy định về tuyển dụng, cấp phép lao động, tạo điều kiện cho NLĐ an tâm làm việc.

Về công tác chăm sóc người có công, dù quá trình triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, song về cơ bản đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 1,4 triệu người có công. Qua việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, triển khai tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng cho thấy: số đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách chiếm 95,75%; số đối tượng hưởng chưa đủ chính sách chiếm 4,16%; số đối tượng hưởng sai chính sách chiếm 0,09%.

Về công tác giảm nghèo, ước cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,7 - 2% so với cuối năm 2014 (còn khoảng 4,27 - 3,97%); tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP giảm 4% (còn dưới 30%), hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội.

Thứ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, hiện Bộ đang xây dựng tiêu chí và mức chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trong quý IV/2015./.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu