CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Gần 6,6 triệu sổ bảo hiểm xã hội được giao cho người lao động

Bởi ebh.vn - 05/12/2017

Gần 6,6 triệu sổ bảo hiểm xã hội được giao cho người lao động, đó là con số do cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông báo tại hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) diễn ra ngày 29-11. 

Gần 6,6 triệu sổ bảo hiểm xã hội được giao cho người lao động

Gần 6,6 triệu sổ bảo hiểm xã hội được giao cho người lao động​

Tính đến ngày 31-10, số người được cấp sổ BHXH là 13,4 triệu, đạt tỷ lệ 99,2% số người tham gia BHXH. Số thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đã cấp đạt 79,5 triệu thẻ.

BHXH Việt Nam cũng kịp thời in, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHYT đã được đồng bộ dữ liệu và cấp mã số BHXH; đẩy nhanh tiến độ trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định rõ, kể từ ngày 1-1-2016, người lao động được cấp và quản lý sổ BHXH.

Hướng dẫn của BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý trên nguyên tắc chỉ thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động sau khi đã rà soát, nhập xong thông tin trên sổ BHXH vào cơ sở dữ liệu và đã được nghiệm thu.

Cơ quan BHXH phối hợp với đơn vị bàn giao trực tiếp sổ BHXH cho người lao động.

(Nguồn: nhandan.com.vn)

Xem thêmTháng 1/2020 dùng thẻ BHYT điện tử, nhận diện bằng khuôn mặt

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu