CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Bởi ebh.vn - 06/01/2022

Sau gần 2 tháng gấp rút thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chi trả hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Covid-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, đến ngày 31/12/2021 cơ quan bảo hiểm xã hội dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ và kết thúc chi trả từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 28

Dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg từ ngày 20/12/2021.

Căn cứ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021, đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ tự nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ, hạn cuối nhận hồ sơ đến hết ngày 20/12/2021. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan bảo hiểm xã hội đã ngừng tiếp nhận hồ sơ và kết thúc quá trình chi trả hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Trước đó, đối với người lao động đang tham gia BHTN tại các doanh nghiệp, đơn vị (thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021) đã ngừng tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 11/11/2021. 

Thời gian chi trả hỗ trợ cho người lao động Quyết định 28

Thời gian chi trả hỗ trợ cho người lao động Quyết định 28/2021/QĐ-TTg chậm nhất đến ngày 31/12/2021.

Thực hiện Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19, đến nay đã đạt được những thành tựu nhất định. Theo thống kê cửa cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trong giai đoạn thực hiện Quyết định như sau:

Tính đến hết ngày 23/11/2021, đã có 342.652 đơn vị gửi danh sách xác nhận hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho 11.734.372 người lao động (NLĐ) đang tham gia BHTN. Theo tính toán con số này tương ứng với 95,8% tổng số đơn vị đã nhận Danh sách rà soát và bằng 99,1% số lao động đã được cơ quan BHXH gửi danh sách rà soát. 

Tính đến hết ngày 21/12/2021, BHXH các địa phương đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 12.797.981 lao động. Cụ thể, đối tượng đang tham gia BHTN là 11.707.938 lao động, đối tượng đã dừng tham gia BHTN là 1.090.043 lao động với tổng số tiền hỗ trợ là 30,31 nghìn tỷ đồng.

Người lao động lưu ý thời gian dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg theo quy định để tránh trường hợp hồ sơ bị trả lại hoặc bị trả về. Người lao động vui lòng theo dõi tin tức tại website: https://ebh.vn để cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến các chính sách bảo hiểm xã hội và các chính sách lương người lao động.

>>> Hướng dẫn tra cứu tình trạng nhận hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 116

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu