CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Công đoàn dừng hỗ trợ người lao động bị mắc Covid-19

Bởi ebh.vn - 28/03/2022

Ngày 1/3/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ, theo đó dừng chính sách hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công đoàn dừng hỗ trợ người lao động bị mắc Covid 19 từ 1/3/2022

Công đoàn dừng hỗ trợ người lao động bị mắc Covid 19 từ 1/3/2022

Căn cứ theo nội dung tại Điều 1, Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kể từ ngày 1/3/2022 chính thức dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó: 

Dừng hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19:

  • Tối đa là 3.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid- 19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

  • Tối đa là 1.500.000 đồng/người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Dừng hỗ trợ cho thân nhân của đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm vi rút Sars-CoV-2 mức 5.000.000 đồng/người.

Căn cứ vào tình hình thực tế, thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát rủi ro, của Nghị quyết 128  trong bối cảnh "bình thường mới" đã được triển khai. Bên cạnh đó, tiêm vacxin chiếm tỉ lệ cao, bao phủ được hầu hết toàn bộ số người dân trong cả nước là những lý do quan trọng để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện dừng chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị mắc COVID-19. 

Xem thêm: 4 khoản tiền mà người lao động mắc Covid có thể được nhận Xem chi tiết

Công đoàn dừng hỗ trợ người lao động bị mắc Covid

Đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bở Covid-19 được chi hỗ trợ theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ chậm nhất đến ngày 31/3/2022

Theo quy định mới, Chậm nhất đến ngày 31/3/2022, việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm COVID-19 trước ngày 01/03/2022 theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ phải hoàn tất. Từ ngày 01/03/2022, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (kể cả F0 tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại các Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 và Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022.

Xem thêm: Từ 01/3/2022, bị nhiễm Covid người lao động sẽ phải chịu thiệt thòi

Như vậy, theo chỉ đạo mới Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai thực hiện. Thực hiện nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định hoặc quy chế chi tiêu nội bộ tại cấp mình và hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định. Các ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành.

Bên cạnh đó, không ngừng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động nắm rõ chủ trương, chính sách và đồng thuận trong triển khai các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo và phản ánh về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Quan hệ Lao động) để được xem xét, giải quyết.

Xem thêm: F0 làm việc online tại nhà có được hưởng chế độ BHXH 

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu