CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chưa đủ năm đóng bảo hiểm nhưng đã đến tuổi nghỉ hưu năm 2022

Bởi ebh.vn - 18/08/2022

Có rất nhiều trường hợp người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên thời gian tổng đóng bảo hiểm xã hội lại chưa đủ. Vậy trong trường hợp này thì người lao động có bắt buộc phải đóng thêm cho đủ thời gian hay không và nếu không thì việc hưởng BHXH sẽ được tính như thế nào?

Chưa đủ năm đóng bảo hiểm nhưng đã đến tuổi nghỉ hưu?

2 cách xử lý trong trường hợp chưa đủ năm đóng bảo hiểm đã đến tuổi nghỉ hưu

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ BHXH 20 năm có được hưởng lương hưu?

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu năm 2022 được quy định tại Điều 169, Bộ luật Lao động 2019 - Số 45/2019/QH14.Cụ thể như sau:

"1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

Bên cạnh đó, theo quy định hiện nay, điều kiện tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí là phải tham gia BHXH ít nhất là 20 năm.

Như vậy, trong trường hợp người lao động đang làm việc tại công ty/ Doanh nghiệp đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định trên nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH. 

Về nguyên tắc công ty/doanh nghiệp có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động căn cứ theo khoản đ, điều 36 của Bộ luật lao động 2019.

Vậy nên người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc tiếp tục làm việc và đóng BHXH cho đến khi đóng đủ 20 năm BHXH hoặc xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động:

Sau đó, người lao động sẽ có hai lựa chọn:

  1. Nhận giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần;

  2. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH hưởng lương hưu là 20 năm.

Trường hợp người lao động đã nghỉ hưu và đang hưởng lương hưu mà có nguyện vọng tiếp tục làm việc làm việc tại công ty thì 2 bên có thể giao kết hợp đồng lao động mới mà không làm ảnh hưởng đến chế độ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động.

Như vậy trong bài viết trên đây bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã gửi đến bạn đọc 2 cách xử lý trong trường hợp người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Mong rằng với những chia sẻ trong bài viết trên đây có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

Tham khảo thêmĐủ 20 năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu