CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH người lao động cần lưu ý

Bởi ebh.vn - 08/03/2021

Các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH là những khoản nào? Người lao động và doanh nghiệp cần lưu ý để tính mức đóng BHXH tương ứng và làm sổ sách chính xác.

Các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH - ảnh 1

Năm 2021 các khoản phụ cấp lương nào phải tính đóng BHXH.

1. Quy định về các khoản tiền lương phải đóng BHXH

Căn cứ theo quy định tại  Khoản 2, Điều 6, Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó:

 • Mức lương: Mức lương theo công việc hoặc chức danh (thường là mức lương được thỏa thuận trên hợp đồng lao động).
 • Phụ cấp lương: Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH
 • Các khoản bổ sung khác: Các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Như vậy các khoản phụ cấp lương nằm trong khoản tiền lương phải đóng BHXH theo quy định của Pháp luật.

Xem thêm >> Phụ cấp lương là gì? Những quy định phụ cấp tiền lương mới nhất

2. Chi tiết các khoản phụ cấp lương đóng BHXH

Có rất nhiều các khoản phụ cấp lương, tuy nhiên chỉ có 8 khoản phụ cấp theo lương đóng BHXH. Doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý và nắm được 08 khoản phụ cấp này.

2.1 Căn cứ pháp lý quy định các khoản phụ cấp lương tính BHXH.

Các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm xã hội được quy định tại dựa trên các văn bản pháp lý gồm:

 • Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 16/11/2015. 
 • Khoản 1, Điều 30, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.
 • Khoản 2, Điều 6, Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH  ban hành ngày 4/4/2017.

Cụ thể tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định các khoản phụ cấp lương là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH - ảnh 2

Các khoản phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, phụ trách thâm niên được tính vào lương tháng đóng BHXH.

2.2. Chi tiết 8 khoản phụ cấp theo lương tính BHXH

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 30, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 2, Điều 6, Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH các khoản phụ cấp theo lương tính BHXH bao gồm những khoản sau:

 1. Phụ cấp chức vụ, chức danh;
 2. Phụ cấp trách nhiệm;
 3. Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 4. Phụ cấp thâm niên;
 5. Phụ cấp khu vực;
 6. Phụ cấp lưu động;
 7. Phụ cấp thu hút
 8. Các phụ cấp có tính chất tương tự.

Mức phụ cấp tiền lương trên khác nhau giữa các doanh nghiệp khác nhau, khác nhau giữa các lao động khác nhau. Mức phụ cấp nhiều hay ít sẽ tùy vào đặc điểm của doanh nghiệp, tùy thuộc vào vị trí làm việc, khu vực làm việc của người lao động…. 

Qua chia sẻ và các khoản phụ cấp lương theo quy định của Pháp luật của BHXH điện tử eBH, hy vọng sẽ giúp người lao động có thể nắm được cụ thể cách tính mức đóng BHXH cho mình. Người lao động vui lòng truy cập vào website:https://ebh.vn để có thể cập nhật những thông tin liên quan đến chế độ tiền lương mới nhất.

Tham khảo bài viết >> Khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu