CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

BHXH Việt Nam đảm bảo kịp thời, công khai nhiệm vụ được giao

Bởi ebh.vn - 26/10/2015

Ngày 22/10/2015, Tổng Giám đốc BHXH đã ký Quyết định số 1142/QĐ-BHXH ban hành Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam đảm bảo công khai nhiệm vụ được giao

BHXH Việt Nam đảm bảo kịp thời, công khai nhiệm vụ được giao

Theo đó, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch; tuân thủ Quy chế làm việc của BHXH Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm tính chủ động, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân có liên quan; quá trình tổ chức thực hiện phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, quản lý, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác của BHXH Việt Nam.

Đồng thời, việc chỉ đạo, điều hành của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đối với các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải đảm bảo chính xác, kịp thời; được quản lý, theo dõi chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam.

Quy chế quy định trách nhiệm cập nhật thông tin của Lãnh đạo BHXH Việt Nam, Văn phòng BHXH Việt Nam và các đơn vị trực thuộc; thời hạn cập nhật thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi; theo dõi, trao đổi, xử lý thông tin cập nhật; thời hạn thông tin, báo cáo.

Quy chế cũng quy định trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Theo đó,

Văn phòng BHXH Việt Nam là đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo BHXH Việt Nam theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã được lãnh đạo BHXH Việt Nam phân công cho các đơn vị trực thuộc giải quyết; chủ động, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao của các đơn vị trực thuộc báo cáo Tổng Giám đốc; phối hợp với các đơn vị trực thuộc tham mưu, đề xuất với lãnh đạo BHXH Việt Nam xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đúng thời hạn, yêu cầu và hiệu quả; tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Xem thêm >> BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm xuống còn 25 thủ tục hành chính

Đối với các đơn vị trực thuộc: Đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ phải chủ động hướng dẫn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót theo thẩm quyền. Các đơn vị được giao phối hợp thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm kịp thời cung cấp thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cho đơn vị chủ trì đảm bảo đúng thời gian.

Đồng thời, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm kiểm tra việc cập nhật, theo dõi, đôn đốc việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong nội bộ đơn vị và các đơn vị phối hợp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 22/10/2015.

Bạn đọc cần hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên vui lòng liên hệ:

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ EBH

☎️ Tel: 024.37545222 - Fax: 024.37545223

🌎 Website: https://ebh.vn/

📞 HOTLINE: 1900558873

🏢 Địa chỉ: Số 11, Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu