CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Địa chỉ giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân

Bởi ebh.vn - 05/04/2023

Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bên cạnh việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, còn quản lý thu chi các quỹ BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn quận theo phân cấp.

Thông tin về Cơ quan BHXH Quận Thanh Xuân

Thông tin về Cơ quan BHXH Quận Thanh Xuân - Hà Nội

1. Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân

Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện, có địa chỉ trụ sở làm việc đặt tại E14, Ngõ 11 Phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ BHXH QUẬN THANH XUÂN

Địa chỉ

E14, Ngõ 11 Phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Email

bhxh_thanhxuan@hanoi.gov.vn

Điện thoại

024.35542724

Đơn vị quản lý

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Giờ làm việc

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Buổi sáng từ 08h00 đến 11h30

- Buổi chiều 13h00 đến 16h30

Thứ 7 và Chủ Nhật: Nghỉ làm việc

Trong trường hợp cần, các cá nhân, tổ chức có thể đến trực tiếp tại trụ sở BHXH quận Thanh Xuân để giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ BHXH, BHYT vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Danh bạ điện thoại BHXH quận Thanh Xuân

Cơ cấu tổ chức và ban lãnh đạo của BHXH quận Thanh Xuân do Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội quyết định thành lập sau khi được Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt.

2.1 Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân hiện gồm có 1 giám đốc và 4 phó giám đốc. Cụ thể.

BAN GIÁM ĐỐC

ÔNG/BÀ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Giám đốc

Chu Phương Mai

024.35541491

Phó giám đốc

Bùi Việt Cường

024.35545154

Phó giám đốc

Nguyễn Thị Phương Hoa

024.35540618

Phó giám đốc

Bùi Thị Lưu

024.35540.620

Phó giám đốc

Trần Thị Thu Huyền

024.35540.618

Kế toán trưởng

Trần Thị Bích

024.35542.431

2.1 Các bộ phận nghiệp vụ

Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân gồm có các tổ Nghiệp vụ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng. Các tổ nghiệp vụ gồm có:

BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Tiếp nhận hồ sơ & Trả kết quả

024.35542.431

Quản lý thu

024.35540.602 

Cấp Sổ, thẻ

024.35542.724

Chính sách

024.35540.620

Kế toán

024.35542.431

Tài vụ & Thủ quỹ

024.35540.620

Giám định chi phí KCB BHYT tự nguyện

024.35541.491

Tổ Nghiệp vụ chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận và được thành lập trên cơ sở thực trạng công việc và điều kiện tại địa bàn quận Thanh Xuân.. 

3. Chức năng và nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Thanh Xuân

Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện do đó thực hiện chức năng và nhiệm vụ của cơ quan BHXH cấp huyện. Căn cứ theo Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 vị trí, chức năng và nhiệm vụ của BHXH quận Thanh Xuân chi tiết như sau.

3.1 Chức năng của BHXH quận Thanh Xuân

Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân. Chức năng cụ thể của BHXH quận Thanh Xuân gồm:

- Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

- Thực hiện quản lý thu, chi BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT trên địa bàn quận Thanh Xuân theo quy định.

Ngoài ra, BHXH quận Thanh Xuân có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. Mọi cá nhân tổ chức có thể giao dịch độc lập với cơ quan BHXH quận.

Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại quận Thanh Xuân

Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại quận Thanh Xuân

3.2 Nhiệm vụ của BHXH quận Thanh Xuân

BHXH quận Thanh Xuân là đơn vị có nhiệm vụ của một cơ quan BHXH cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh căn cứ theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 969/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

Nhiệm vụ của cơ quan BHXH quận Thanh Xuân gồm:

- Xây dựng và trình Giám đốc BHXH thành phố kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội quận dài hạn, ngắn hạn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của BHXH Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội, cụ thể:

  • Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia.

  • Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia.

  • Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu.

  • Giải quyết và chi trả/từ chối chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

  • Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở KCB có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo phân cấp.

- Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

- Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố.

- Tổ chức thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ theo quy định.

3.3 Các phường thuộc quản lý của BHXH Thanh Xuân

Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân thực hiện nhiệm vụ quản lý chế độ BHXH, BHYT và các vấn đề liên quan đến BHXH, BHTN, BHYT khác trong phạm vi quận Thanh Xuân. Cụ thể tại 11 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân gồm phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Kim Giang, Nhân Chính và Phường Phương Liệt.

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức gặp các vấn đề liên quan đến BHXH thuộc phạm vi giải quyết của BHXH quận Thanh Xuân có thể trực tiếp liên hệ hoặc đến tại trụ sở của BHXH quận để được hướng dẫn giải quyết. Các cá nhân tham gia BHXH tự nguyện, giải quyết chế độ.

4. Các tài khoản thu của BHXH Thanh Xuân

Cá nhân, đơn vị khi thực hiện nộp tiền cho BHXH Thanh xuân có thể tham khảo danh sách các tài khoản thu sau:

Đơn vị Thụ hưởng:  Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân

NGÂN HÀNG - CHI NHÁNH

MÃ TÀI KHOẢN

Kho bạc Nhà nước

(Chưa cập nhật)

Ngân hàng Agribank - CN Hà Nội II

1505202901095

Ngân hàng BIDV - CN Thanh Xuân

22210009801100

Ngân hàng Vietcombank - CN Thanh Xuân

0711000666999

Ngân hàng Vietinbank - CN Thanh Xuân

901085000004

Ngân hàng MBbank - CN Thanh Xuân

0031102423006

Lưu ý: Trong mọi giao dịch các tài khoản người, đơn vị thụ hưởng đều hiển thị: BAO HIEM XA HOI QUAN THANH XUAN

Khi đơn vị, doanh nghiệp nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trong nội dung cần bắt buộc ghi rõ Mã đơn vị (Ví dụ: YN01234) và Tên đơn vị. 

Nếu đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị.

5. Hướng dẫn tra cứu địa điểm, đại lý thu Quận Thanh Xuân

Cá nhân đơn vị khi cần nộp tiền BHXH, BHYT trực tiếp tại các điểm, đại lý thu trên địa bàn Quận Thanh Xuân có thể tra cứu địa chỉ các điểm, đại lý thu theo các bước sau đây:

Các bước tra cứu tổ chức dịch vụ thu BHXH Q Thanh Xuân

Các bước tra cứu tổ chức dịch vụ thu BHXH Q Thanh Xuân

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam - baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Chọn chức năng "tra cứu trực tuyến".

Bước 3: Chọn tiện ích "tra cứu địa chỉ các điểm thu, đại lý thu" (1).

Bước 4: Nhập thông tin tra cứu: Thành phố Hà Nội và Quận Thanh Xuân. (2)

Đơn vị có thể tra cứu điểm thu ở mức độ cấp phường xã, thôn xóm để thuận tiện cho việc đi lại hoặc di chuyển.

Bước 5: Nhận kết quả danh sách các điểm đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn quận Thanh Xuân. (3)

Như vậy trong bài viết trên đây BHXH điện tử eBH đã tổng hợp và gửi đến Quý độc giả những thông tin mới nhất về cơ quan BHXH Quận Thanh Xuân - Hà Nội cùng các phương thức liên hệ. Mong rằng có thể mang lại cho bạn được những kiến thức hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu