CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thông tin liên hệ của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên, Hà Nội

Bởi ebh.vn - 10/11/2023

Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận là đơn vị trực tiếp quản lý các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội trên địa bàn và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các cơ quan BHXH Việt Nam. Vậy Bảo hiểm xã hội quận Long Biên ở đâu? giải quyết các thủ tục hành chính gì? Dưới đây là thông tin chi tiết giúp bạn đọc nắm rõ hơn.

Trụ sở làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

Trụ sở làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

1. Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Long Biên

Bảo hiểm xã hội quận Long Biên là cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đặt tại địa bàn Quận Long Biên, cơ quan trụ sở làm việc đặt tại địa chỉ là Lô HH 03, Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại BHXH Long Biên: 024.36501182 hoặc 024.36502501/ 024.36501299

Cơ quan BHXH Long Biên làm việc trong ngày hành chính, giờ hành chính theo quy định hiện hành. Cụ thể:

Ngày làm việc: Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu các ngày trong tuần (Buổi sáng làm việc từ 08h00 - 12h00; Buổi chiều làm việc từ 13h30 – 17h00).

Ngày nghỉ: Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

2. Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

Căn cứ theo Quyết định số 2355/QĐ-BHXH ngày 16/9/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức và ban lãnh đạo BHXH huyện. Theo đó, cơ cấu tổ chức của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Long Biên gồm có Ban lãnh đạo và 5 bộ phận nghiệp vụ.

Hiện ban lãnh đạo của BHXH xã hội quận Long Biên gồm có 01 giám đốc và 03 phó giám đốc. Giám đốc BHXH quận là người đứng đầu BHXH quận và làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

  1. Giám đốc: Lê Thị Kim Thúy.

  2. Phó giám đốc: Lê Ánh Dương.

  3. Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hằng.

  4. Phó giám đốc: Bà Đàm Thị Huyền.

Các Phó giám đốc làm việc theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc BHXH quận. Đồng thời Giám đốc cũng là người chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Tổ nghiệp vụ do Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội quyết định thành lập căn cứ vào tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ của BHXH quận Long Biên và được sự phê duyệt của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam gồm:

  1. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: Nhánh số 108, 114

  2. Bộ phận Chính sách: Nhánh số 106, 107, 113

  3. Bộ phận Quản lý thu: Nhánh số 206, 207, 104

  4. Bộ phận Sổ, thẻ: Nhánh số 203, 204

  5. Bộ phận Kế toán: Nhánh số 205, 288

Cơ quan BHXH quận Long Biên cấp sổ BHXH cho người tham gia

Cơ quan BHXH quận Long Biên cấp sổ BHXH cho người tham gia

3. Chức năng và nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

Bảo hiểm xã hội quận Long Biên chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó còn chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân quận Long Biên.

BHXH quận Long Biên có chức năng hỗ trợ Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Đồng thời thực hiện quản lý thu, chi BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT trên địa bàn huyện theo quy định.

Cơ quan được thành lập với mục đích hỗ trợ cá nhân, tổ chức trên địa bàn quận Long Biên xử lý các vấn đề liên quan đến BHXH, chế độ BHYT, BHTN và thực hiện nhiệm vụ được phân phó từ cấp trên.

Căn cứ theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 2355/QĐ-BHXH, trong phạm vi địa bàn quận Long Biên thì BHXH quận Long Biên thực hiện các nhiệm vụ chính như:

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn quận

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn phát triển BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng, ban hành nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, BHTN.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp như: Cấp, quản lý mã số BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia; Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; thực hiện chi trả/từ chối chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; Tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện…

- Giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

- Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực theo quy định. Đồng thời thực hiện các cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công tác pháp chế theo chỉ đạo cấp trên.

- Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

- Hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho các cá nhân tổ chức tham gia...

4. Tài khoản thu của BHXH quận Long Biên

Các cá nhân, tổ chức thực hiện nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT và các khoản tiền liên quan khác tại BHXH quận Long Biên sẽ thực hiện nộp qua tài khoản kho bạc nhà nước và tài khoản ngân hàng liên kết với BHXH quận Long Biên.

1) Nộp tại Kho bạc Nhà nước (KBNN). Chỉ áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp có tài khoản Ngân sách tại KBNN

2) Nộp tiền tại các ngân hàng liên kết với BHXH quận Long Biên. 

Các cá nhân, tổ chức nộp tiền đóng BHXH theo tài khoản sau: 

STT

NGÂN HÀNG

SỐ TÀI KHOẢN

1

Kho bạc Nhà nước

3741.9039432.92008

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

1220.202.901.055 

3

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Thành Đô (BIDV) 

15110.009.801.088

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Chương Dương (Vietcombank)

0541.000.368.368

5

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Chương Dương (Vietinbank)

901.075.000.002

6

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Long Biên (MBbank)

05311.01.684.003

Mọi tài khoản thu BHXH của BHXH Long Biên đều có tên: Bảo hiểm xã hội quận Long Biên.

(2) Khi nộp tiền tại Ngân hàng các cá nhân, tổ chức cần nộp theo cấu trúc chuyển tiền BHXH quy định của Cơ quan BHXH Việt Nam đã ban hành theo Công văn số 1995/BHXH-TCKT. Cụ thể như sau: 

Trường hợp đơn vị nộp tiền sử dụng tiện ích nộp BHXH trên ứng dụng Mobile banking/ Internet banking của Ngân hàng. Đơn vị thực hiện: Nhập, chọn thông tin nộp tiền.

Trường hợp đơn vị lập ủy nhiệm chi chuyển tiền theo các kênh khác.

Trong ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền do đơn vị lập thì ghi rõ nội dung nộp tiền theo cấu trúc nộp như sau: 

+BHXH+103+00+Mã đơn vị+00104+dong BHXH+

+BHXH+103+00 là loại hình thu mặc định theo quy định của cơ quan BHXH;

Mã đơn vị: là mã đơn vị do cơ quan BHXH cấp cho đơn vị nộp tiền.

00104 là mã cơ quan BHXH quận Long Biên

+dong BHXH+: là nội dung chuyển tiền mặc định theo quy định của cơ quan BHXH.

Trên đây là những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử EBH về Bảo hiểm xã hội quận Long Biên cập nhật mới nhất. Các cá nhân, tổ chức lưu ý có thể liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng của BHXH quận Long Biên để được hỗ trợ về BHXH, BHTN, BHYT.

Thu Hương - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu