CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm y tế

Có giới hạn số lần khám chữa bệnh BHYT trong 01 tháng không?

07/05/2021 08:28
Có giới hạn số lần khám chữa bệnh BHYT trong 01 tháng không?

Khám bệnh bảo hiểm y tế là quyền lợi chính đáng của người dân khi tham gia BHXH. Vậy, theo quy định có giới hạn số lần khám chữa bệnh BHYT trong 01 tháng hay không?

Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động năm 2021

12/04/2021 08:35
Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động năm 2021

Tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động. Năm 2021, mức đóng bảo hiểm y tế vẫn được áp dụng theo quy định này.

Thẻ BHYT hết hạn khi đang nằm viện có bị mất quyền lợi BHYT

31/03/2021 08:29
Thẻ BHYT hết hạn khi đang nằm viện có bị mất quyền lợi BHYT

Để tạo điều kiện cho người tham gia BHYT thì một số trường hợp thẻ BHYT đã hết hạn nhưng người bệnh vẫn được hưởng các quyền lợi về BHYT

Không được hưởng BHYT 5 năm liên tục khi tự đi KCB trái tuyến

29/03/2021 08:18
Không được hưởng BHYT 5 năm liên tục khi tự đi KCB trái tuyến

Tham gia BHYT 5 năm liên tục người tham gia sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt khi đi khám chữa bệnh BHYT. Tuy nhiên, những quyền lợi đặc biệt này này lại không được đảm bảo khi khám chữa bệnh trái tuyến.

Khám chữa bệnh BHYT năm 2021 người dân có nhiều thuận lợi

12/03/2021 08:37
Khám chữa bệnh BHYT năm 2021 người dân có nhiều thuận lợi

Khám chữa bệnh BHYT năm 2021 có nhiều thuận lợi. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình được mở rộng mà người dân còn được hưởng quyền lợi tốt hơn từ chính sách thông tuyến BHYT tuyến tỉnh

Những lý do người dân nên đổi sang thẻ bảo hiểm y tế mới

01/02/2021 08:27
Những lý do người dân nên đổi sang thẻ bảo hiểm y tế mới

Ngày 03/12/2020 Tổng giám đốc BHXH Việt Nam chính thức ban hành Quyết Định số 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT mới

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu