CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Infographic - Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến năm 2023

Bởi ebh.vn - 13/06/2023

Bảo hiểm y tế trái tuyến là trường hợp người sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh ở nơi không đúng với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Trường hợp người bệnh đi khám trái tuyến có được BHYT chi trả hay không? Chi tiết về mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến năm 2023 sẽ được chia sẻ trong Infographic dưới đây.

Infographic về mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến

Trên đây là infographic tổng hợp những thông tin liên quan đến các quy định về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trái tuyến năm 2023. Bảo hiểm xã hội điện tử eBH hy vọng có thể mang lại cho bạn những kiến thức hữu ích.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu