CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

5 trường hợp không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Bởi ebh.vn - 21/08/2020

Trường hợp không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi được rất nhiều người lao động quan tâm. Căn cứ theo Điều 54, Điều 55, Luật BHXH 2014 các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu trước tuổi như thế nào? Bài viết dưới đây eBH sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

5 trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

5 trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

1. Mức hưởng lương hưu cơ bản của người lao động

Chế độ hưu trí là một trong những chế độ đặc biệt dành cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng lương hưu theo quy định được tính bằng bằng 45% bình quân tháng lương đóng BHXH và tương ứng với thời gian tham gia BHXH:

  • Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.
  • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2%, mức hưởng tối đa không quá 75%.

2. 5 trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu sớm

Thông thường người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu ứng với mỗi năm về hưu trước tuổi. Một số trường hợp sẽ bị trừ 1% tỷ lệ lương hưu khi tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng do nghỉ hưu trước tuổi. Đặc biệt hiện nay có 5 trường hợp không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

Chi trả lương hưu cho người lao động về hưu trước tuổi.

Chi trả lương hưu cho người lao động về hưu trước tuổi.

Theo quy định tại Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu sớm gồm có 5 trường hợp sau:

2.1 Người lao động có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên

Căn cứ vào Điểm b, Khoản 1, Điều 54, Luật BHXH 2014 lao động nam từ đủ 55 - 60 tuổi, nữ từ đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

2.2 Người lao động từ đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên 

Trong đó người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 54 Luật BHXH 2014

2.3 Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Người lao động trong trường hợp này sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 54, Luật BHXH 2014.

Các trường hợp người lao động là cán bộ,công chức, viên chức

Các trường hợp người lao động là cán bộ,công chức, viên chức 

2.4 Người lao động là cán bộ, công chức, viên chức thuộc Khoản 1,3, Điều 8, Nghị định 108

Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 3, Điều 8, Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đáp ứng các điều kiện sau không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi:

  • Đủ 50 - 55 tuổi đối với nam, đủ 45 - 50 tuổi đối với nữ
  • Có 20 năm đóng BHXH trở lên
  • Đảm bảo có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.  

2.5 Người lao động là cán bộ, công chức, viên chức thuộc Khoản 2,4, Điều 8, Nghị định 108

Căn cứ vào Khoản 2, Khoản 4, Điều 8, Nghị định 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP đối tượng người lao động là cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế.

  • Đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên không bị trừ tỷ lệ lương hưu và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định.
  • Trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm không bị trừ tỷ lệ lương hưu.

Như vậy, những chia sẻ của Bảo hiểm xã hội điện tử eBH về các trường hợp không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi. Người lao động cần nắm được để điều chỉnh thời gian nghỉ hưu cho mình để đảm bảo lợi ích về sau. Đường dây hỗ trợ tư vấn MB: 1900558873 và MN/MT: 1900558872.

✅ Bài viết liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu