CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tin tức & sự kiện

Cách đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ BHTN cho người lao động

26/10/2021 08:22
Cách đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ BHTN cho người lao động

Infographic - Có 2 cách đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đã dừng tham gia BHTN và hướng dẫn làm thủ tục theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ Covid-19

22/10/2021 08:40
Hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ Covid-19

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ theo nghị quyết 116/NQ-CP cho người lao động sử dụng phần mềm BHXH điện tử. Đơn vị thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ đối với dịch vụ công tại mục Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (600l).

Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời về kiểm soát dịch Covid-19

21/10/2021 08:22
Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời về kiểm soát dịch Covid-19

Ngày 11/10/1021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và kịp thời có các giải pháp tích cực phù hợp với tình hình thực tế của từng khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Hướng dẫn đăng ký nhận hỗ trợ Covid trực tuyến theo Nghị quyết 116/NQ-CP

19/10/2021 08:22
Hướng dẫn đăng ký nhận hỗ trợ Covid trực tuyến theo Nghị quyết 116/NQ-CP

BHXH Việt Nam có đưa ra hướng dẫn cụ thể để người lao động đăng ký nhận hỗ trợ Covid trực tuyến theo Nghị quyết 116/NQ-CP qua 2 cách trên ứng dụng VssID và qua Website Cổng dịch vụ công quốc gia

Nghị quyết 126/NQ-CP nới lỏng điều kiện nhận hỗ trợ Covid

18/10/2021 08:37
Nghị quyết 126/NQ-CP nới lỏng điều kiện nhận hỗ trợ Covid

Ngày 8/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP về sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP, điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ Covid-19 trong đó điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn

Sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP thêm đối tượng tiếp cận gói 26.000 tỷ

15/10/2021 04:08
Sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP thêm đối tượng tiếp cận gói 26.000 tỷ

Nghị quyết 126/NQ-CP được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID. Theo đó, sẽ có thêm nhiều đối tượng được tiếp cận với gói hỗ trợ 26.000 tỷ

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu