CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tin tức & sự kiện

Giấy giới thiệu là gì? Mẫu giấy giới thiệu chuẩn năm 2023

05/09/2023 08:30
Giấy giới thiệu là gì? Mẫu giấy giới thiệu chuẩn năm 2023

Giấy giới thiệu có vai trò quan trọng trong việc xác nhận danh tính và quyền hạn của người được giới thiệu, giúp họ được tiếp nhận và hỗ trợ trong việc giải quyết các công việc

Hợp đồng thuê nhà là gì? Mẫu hợp đồng chuẩn năm 2023

30/08/2023 01:30
Hợp đồng thuê nhà là gì? Mẫu hợp đồng chuẩn năm 2023

Hợp đồng thuê nhà là một một hình thức của hợp đồng thuê tài sản, được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên cho thuê giao nhà cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn

Mức xử phạt đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội 2023

30/08/2023 08:31
Mức xử phạt đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội 2023

Quy định mức xử phạt trốn đóng bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động trốn đóng BHXH lần đầu có thể bị phạt từ 50 - 75 triệu đồng.

Biên bản bàn giao công việc là gì? Quy trình bàn giao 2023

30/08/2023 08:30
Biên bản bàn giao công việc là gì? Quy trình bàn giao 2023

Biên bản bàn giao công việc là một văn bản quan trọng để ghi lại quá trình chuyển giao các nhiệm vụ, trách nhiệm và thông tin liên quan từ một người cho một người hoặc một nhóm người khác

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế TNDN 2023

29/08/2023 04:00
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế TNDN 2023

Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ để điều chỉnh sự phân bổ hiệu quả của các nguồn lực trong nền kinh tế, thúc đẩy hoặc ngăn chặn sự phát triển của một số ngành hàng hoặc hàng hoá

Thuế là gì? Các loại thuế và đặc trưng cơ bản của thuế 2023

29/08/2023 01:44
Thuế là gì? Các loại thuế và đặc trưng cơ bản của thuế 2023

Thuế là một trong những nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, giúp nhà nước có nguồn vốn để đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, y tế, giao thông, bảo vệ môi trường

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu