Cổng giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tin tức & sự kiện

Những chính sách BHXH có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

09/01/2018 10:07
Những chính sách BHXH có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

Một số quy định về lĩnh vực BHXH, BHYT được nêu trong các bộ Luật Hình sự & Luật BHXH sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra ban hành quy định về đấu thầu thuốc

08/01/2018 03:13
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra ban hành quy định về đấu thầu thuốc

Mới đây Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ra ban hành quy định về đầu thầu thuốc các cơ quan bảo hiểm tại các cơ sở y tế.

Bước tiến đáng kể của BHXH Việt Nam trong việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý

06/01/2018 09:34
Bước tiến đáng kể của BHXH Việt Nam trong việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý

Hai dự án công nghệ thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng được ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đã phát huy hiệu quả tích cực trong năm 2017.

Đẩy mạnh công tác thu bảo hiểm xã hội trong năm 2018

04/01/2018 01:20
Đẩy mạnh công tác thu bảo hiểm xã hội trong năm 2018

Trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

BHXH Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

03/01/2018 09:30
BHXH Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Đối với thay đổi cách tính lương hưu sẽ áp dụng từ tháng 1-2018 là một bước hướng tới mục tiêu cải thiện tình hình tài chính quỹ BHXH đảm bảo bền vững, an toàn hơn.

Số tiền BHXH một lần mà người lao động được hưởng

02/01/2018 09:06
Số tiền BHXH một lần mà người lao động được hưởng

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 thì mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Chuyên trang bảo hiểm xã hội điện tử
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu