CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tin tức & sự kiện

Bắt buộc đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

19/08/2016 11:50
Bắt buộc đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016, chủ sử dụng lao động bắt buộc phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, phối hợp BHYT toàn dân

18/08/2016 11:36
Đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, phối hợp BHYT toàn dân

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh cần Thực hiện chính sách BHXH, BHYT đẩy mạnh phối hợp thực hiện BHYT toàn dân.

Chính sách lương, trợ cấp mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2016

17/08/2016 11:18
Chính sách lương, trợ cấp mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2016

Từ ngày 1/8/2016 một số nghị định mới của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực thi hành liên quan đến chính sách lương hưu và trợ cấp.

Chế độ lương cán bộ công viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 15/9

16/08/2016 11:12
Chế độ lương cán bộ công viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 15/9

Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang của Chính phủ.

Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo cấp thẻ BHYT điện tử

21/07/2016 02:03
Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo cấp thẻ BHYT điện tử

Trong 6 tháng cuối năm, BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ đề ra cho ngành

Bảo hiểm xã hội phải hướng tới người dân

21/07/2016 01:28
Bảo hiểm xã hội phải hướng tới người dân

BHXH Việt Nam đẩy nhanh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đặc biệt thực hiện sổ BHXH điện tử, vì đây không phải là việc mới và không quá phức tạp.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu