CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tin tức & sự kiện

Trường hợp người lao động được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần ngay

31/01/2024 03:30
Trường hợp người lao động được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần ngay

Căn cứ theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội, người lao động được rút bảo hiểm xã hội một lần ngay mà không cần phải đợi

Hướng dẫn thông báo tình hình biến động lao động năm 2024

31/01/2024 01:30
Hướng dẫn thông báo tình hình biến động lao động năm 2024

Biến động tình hình lao động là những thay đổi về số lượng, chất lượng, cấu trúc và phân bố của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có nên sử dụng phần mềm khai BHXH điện tử?

31/01/2024 08:30
Doanh nghiệp có nên sử dụng phần mềm khai BHXH điện tử?

Phần mềm khai BHXH điện tử là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các giao dịch điện tử, nhờ đó, việc khai nộp bảo hiểm xã hội trở nên thuận tiện hơn.

Trải nghiệm khách hàng là gì? Cách nâng cao trải nghiệm hiệu quả

29/01/2024 01:30
Trải nghiệm khách hàng là gì? Cách nâng cao trải nghiệm hiệu quả

Trải nghiệm khách hàng là tổng quan về cảm nhận, suy nghĩ và hành động của khách hàng khi tiếp xúc với sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu của doanh nghiệp.

An sinh xã hội là gì? Vai trò và ý nghĩa của nó trong xã hội

25/01/2024 09:30
An sinh xã hội là gì? Vai trò và ý nghĩa của nó trong xã hội

An sinh xã hội là mục tiêu quan trọng hàng đầu, thể hiện rõ nhất qua các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà người dân được hưởng

Lập báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

23/01/2024 01:30
Lập báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài là một nghĩa vụ của các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu