CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mẫu TK1-TS theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH năm 2023

Bởi ebh.vn - 21/11/2023

TK1-TS là một trong những biểu mẫu tờ khai do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành thường kèm theo các Quyết định. Trong đó Mẫu TK1-TS mới nhất năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH ban hành mới nhất ngày 28/3/2023 bởi BHXH Việt Nam. Bài viết dưới đây EBH sẽ chia sẻ thông tin chi tiết kèm file tải về đính kèm.

Mẫu tờ khai TK1-TS theo quyết định 490/QĐ-BHXH

Mẫu tờ khai TK1-TS theo QĐ490 năm 2023

1. Mẫu TK1-TS theo quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

Mẫu TK1-TS là một biểu mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) do cơ quan BHXH Việt Nam ban hành. Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người tham gia BHXH, BHYT chưa được cấp mã số BHXH hoặc trong trường hợp thay đổi thông tin BHXH, BHYT.

Mẫu TK1-TS được lập có mục đích để kê khai các thông tin nhân thân, nơi đăng ký khám chữa bệnh, phương thức đóng, thành viên hộ gia đình của người tham gia BHXH, BHYT.

Mẫu TK1-TS mới nhất năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2023.

Bạn có thể xem chi tiết mẫu TK1-TS mới nhất năm 2023 dưới đây.

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 490/QĐ-BHXH

 ngày 28/03/2023 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):........................................... [02]. Giới tính:...........

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:......... /.............. /............. [04]. Quốc tịch:.................

[05]. Dân tộc:........................... [06]. Số CCCD/ĐDCN/Hộ chiếu:...............................

[07]. Điện thoại:................................................ [08]. Email (nếu có):..................................

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:........................................[09.2]. Huyện:........... .............................................[09.3]. Tỉnh:..................................................

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ............................................

[11]. Đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

[11.1] Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử:

[11.2]. Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT bản giấy, địa chỉ:

[11.2a]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:..................................................................

[11.2b]. Xã:............................. [11.2c]. Huyện:............................ [11.2d].Tỉnh:........................

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:............................................[14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):................................................ [14.2]. Giới tính:............

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ........... /.............. /............. [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã ..............................................Huyện:............................ Tỉnh:..............................

[14.5]. Số CCCD/ĐDCN/Hộ chiếu:...................................................................

[15]. Mức tiền đóng: .....................................  [16]. Phương thức đóng:...........................

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: .................................................

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ................................................................

[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ............................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

………, ngày …… tháng …… năm ………

Người kê khai

…………………………………………………………………

Ghi chú: Người tham gia tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn.

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ: ………………………………… Số CCCD/ĐDCN:…………………………

Mã số hộ gia đình: ………………………………… Điện thoại liên hệ:………………………

Địa chỉ theo nơi thường trú hoặc tạm trú: Số nhà, đường phố, tập thể:………………………

Thôn (bản, tổ dân phố): ……………………………… Xã (phường, thị trấn):……………………

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh): ………………Tỉnh (Tp thuộc Trung ương): ……………………

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi đăng ký khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CCCD/ĐDCN/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày …… tháng …… năm ………

Người kê khai

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Tải về mẫu TK1-TS theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH file word Tại đây

Trên đây là một số chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử EBH về mẫu tờ khai TK1-TS theo quyết định số 490/QĐ-BHXH năm 2023. Nếu bạn có câu hỏi khác liên quan. Xin vui lòng liên hệ EBH hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài hỗ trợ BHXH Việt Nam 1900 9068 (1000 đồng/ Phút) để được hỗ trợ.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu