CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Quy định về lương làm thêm giờ ngày lễ, tết của người lao động

Bởi ebh.vn - 13/09/2023

Lương làm thêm giờ của người lao động vào ngày nghỉ lễ tết được tính cao hơn rất nhiều so với ngày làm việc thông thường. Cụ thể cách tính lương làm thêm giờ của người lao động vào ngày nghỉ lễ tết như thế nào? Bài viết sau sẽ giúp người lao động hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Lương làm thêm giờ ngày lễ tết

Lương làm thêm giờ của người lao động vào ngày lễ tết theo quy định

1. Số ngày nghỉ lễ, tết theo quy định tại Bộ luật lao động

Đối với người lao động (NLĐ) Việt Nam có rất nhiều ngày nghỉ lễ tết trong 1 năm. Căn cứ theo Điều 112, Bộ luật lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong ngày như sau:

- Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 1/1 dương lịch), tuy nhiên lịch nghỉ tết dương 2023 NLĐ được nghỉ 3 ngày;

- Tết Âm lịch: 05 ngày, tuy nhiên năm 2023 NLĐ sẽ được nghỉ chính thức là 7 ngày Xem thêm

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Đối với NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn có thêm 02 ngày nghỉ lễ gồm:

  • 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc của nước họ.

  • 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Căn cứ theo quy định này người lao động dễ dàng xác định được số ngày nghỉ lễ tết của mình làm căn cứ tính lương làm thêm giờ.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ tết

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ tết được hưởng lương cao hơn

2. Lương làm thêm giờ của người lao động vào ngày nghỉ lễ tết

Trong trường hợp người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận làm việc vào ngày nghỉ lễ tết thì lương làm thêm giờ sẽ được tính căn cứ theo Điều 98, Bộ luật lao động 2019. Lương làm thêm giờ ngày lễ tết sẽ có sự phân biệt giữa giờ làm ban ngày và giờ làm ban đêm như sau:

- Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% (chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định nêu trên, còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc của ngày nghỉ lễ, tết.

2.1 Công thức tính lương làm thêm giờ đối với ngày lễ tết

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 55, Nghị Định 145/2020/NĐ-CP tiền lương làm thêm giờ ngày lễ tết được tính như sau:

(1) Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ ngày lễ tết = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm x Số giờ làm thêm.

(2) Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm x số sản phẩm làm thêm.

2.2 Công thức tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ tết

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 57, Nghị Định 145/2020/NĐ-CP tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

(1) Đối với NLĐ hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [(Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300%) + (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) + (20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)] x Số giờ làm thêm vào ban đêm.

(2)  Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ tết được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [(Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300%) +  (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) + (20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)] x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

Có thể thấy lương làm thêm giờ của người lao động vào ngày nghỉ lễ tết là rất cao so với lương của ngày làm việc thông thường. Người lao động làm việc trong ngày lễ, tết lưu ý để không bị thua thiệt trong quá trình thỏa thuận với người sử dụng lao động. Mong rằng những chia sẻ trên đây từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH có thể mang lại cho bạn đọc và người lao động những thông tin hữu ích.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu