CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hệ số trượt giá BHXH năm 2021 người lao động cần biết

Bởi ebh.vn - 05/04/2021

Hệ số trượt giá Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2021 là căn cứ quan trọng để tính lương hưu. Tuy nhiên, hệ số trượt giá BHXH được áp dụng tính lương hưu như thế nào thì không phải người lao động nào cũng nắm đượcBài viết dưới đây BHXH điện tử eBH sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Hệ số trượt giá BHXH năm 2021 - ảnh 1

Hệ số trượt giá BHXH năm 2021 ảnh hưởng đến lương hưu và nhiều khoản trợ cấp BHXH khác.

1. Hệ số trượt giá BHXH 

Hệ số trượt giá BHXH hay còn gọi là mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH. Hệ số trượt giá BHXH bản chất là hệ số giúp tạo ra sự cân bằng về giá trị tiền tệ ở thời điểm hiện tại so với thời điểm trước.

Đồng tiền ở các thời điểm khác nhau sẽ có giá trị khác nhau. Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, mức tiền lương và thu nhập đóng BHXH của người tham gia BHXH sẽ được nhân thêm với hệ số trượt giá BHXH. Hệ số trượt giá BHXH góp phần giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của sự lạm phát và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia BHXH.

Công thức tính hệ số trượt giá BHXH

Căn cứ Điều 10, Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 4, Nghị định 134/2015/NĐ-CP, hệ số trượt giá BHXH được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hằng năm và được xác định bằng công thức sau:

Đối với BHXH bắt buộc:

Hệ số trượt giá BHXH năm 2021 - ảnh 2

Lưu ý: Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của các năm trước năm 1995 được lấy bằng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm 1994.

Đối với BHXH tự nguyện:

Hệ số trượt giá BHXH năm 2021 - ảnh 3

2. Bảng hệ số trượt giá BHXH năm 2021

Ngày 30/12/2020, Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH đã được ban hành.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư này, những quy định tại Thông tư 23 sẽ được áp dụng luôn từ ngày 01/01/2021, dù đến ngày 15/02/2020, Thông tư này mới chính thức có hiệu lực.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021, hệ số trượt giá BHXH sẽ được áp dụng theo các bảng sau:

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc theo Bảng 1:

Hệ số trượt giá BHXH năm 2021 - ảnh 4

Đối với các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo Bảng 2:

Hệ số trượt giá BHXH năm 2021 - ảnh 5

3. Đối tượng và thời gian áp dụng hệ số trượt giá BHXH năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Điều 1, Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối tượng áp dụng hệ số trượt giá BHXH là tiền lương/thu nhập tháng đã đóng BHXH của các đối tượng sau:

Hệ số trượt giá BHXH năm 2021 - ảnh 6

Người lao động đóng BHXH bắt buộc sẽ được áp dụng hệ số trượt giá.

  • Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

  • Người lao động đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

  • Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

4. Các khoản tiền bị ảnh hưởng của hệ số trượt giá BHXH 

Có rất nhiều khoản tiền bị ảnh hưởng bởi hệ số trượt gia BHXH cụ thể các khoản tiền đó gồm:

(1) Tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Hệ số trượt giá BHXH ảnh hưởng đến tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động. Cụ thể tiền lương thu nhập đóng BHXH được tính như sau:

Tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của từng năm tương ứng

Đồng thời, mức bình quân tiền lương/thu nhập bình quân tháng đóng BHXH (Mbqtl) được tính như sau:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh/ Tổng số tháng đóng BHXH

Trên cơ sở đó, những khoản tiền BHXH sau được tính theo mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH sẽ bị thay đổi khi hệ số trượt giá thay đổi.

Lương hưu hàng tháng:

Căn cứ theo quy định tại Điều 7, Nghị định 115/2015/NĐ-CP lương hưu hàng tháng được tính dựa trên tỷ lệ hưởng và mức thu nhập bình quân tháng đóng BHXH. Mà hệ số trượt giá BHXH là căn cứ quan trọng để tính mức thu nhập bình quân tháng đóng BHXH.

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mbqtl

(2) Trợ cấp 01 lần khi về hưu

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

(3) Mức hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần

Do mức hưởng BHXH 01 lần phụ thuộc vào mức thu nhập bình quân tháng đóng BHXH (Mbqtl) mà hệ số trượt giá BHXH là căn cứ tính Mbqtl vì vậy mà hệ số trượt giá BHXH ảnh hưởng trực tiếp lên mức hưởng BHXH 01 lần.

Mức hưởng BHXH 1 lần = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Xem thêm >> Chi tiết hồ sơ và cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

(4) Trợ cấp tuất 01 lần

Căn cứ theo quy định thì trợ cấp tuất được tính như sau:

Người đang hưởng lương hưu chết:

Mức hưởng = 48% x (Lương hưu - 0,5) x (Số tháng đã hưởng lương hưu - 2) x Lương hưu

Người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng chết:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl) x Số năm đóng BHXH trước năm 2014 + (2 x Mbqtl) x Số năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi

Hệ số trượt giá BHXH ảnh hưởng đến mức lương hưu từ đó ảnh hưởng đến trợ cấp tuất 1 lần. Khi hệ số trượt giá BHXH tăng thì trợ cấp tuất 1 lần cũng tăng.

Kết luận

Như vậy, hệ số trượt giá BHXH năm 2021 là 1 và hệ số trượt giá BHXH ảnh hưởng không chỉ đến lương hưu mà rất nhiều các khoản khác. Người lao động lưu ý các chỉ số của hệ số trượt giá BHXH năm 2021 và qua các năm để có thể tính toán chính xác mức lương hưu và các khoản khác mà mình được hưởng.

Xem thêm >> Bảng hệ số trượt giá khi tính tiền BHXH một lần

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu