CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi

Bởi ebh.vn - 21/12/2022

Người dân đang cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi để được hỗ trợ và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi có nhu cầu. Dưới đây là những thông tin liên hệ của cơ quan BHXH Quảng Ngãi mới cập nhật.

Thông tin về cơ quan Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi

Thông tin về cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi

1. Địa chỉ Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi

Được thành lập ngày 8/8/1995 theo Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hộiđóng vai trò là cơ quan BHXH cấp tỉnh chủ chốt trong hệ thống các cơ quan BHXH tại tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan BHXH Quảng Ngãi có trụ sở tại số 08 Cao Bá Quát, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan có vai trò quan trọng trong việc điều phối, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành các cơ quan BHXH cấp huyện/thị xã thực hiện chức năng nhiệm vụ mà Tổng giám đốc BHXH Việt Nam giao phó và phân công.

STT

THÔNG TIN BHXH TỈNH QUẢNG NGÃI

1

Địa chỉ

Số 08 Cao Bá Quát, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

2

Email

bhxh@quangngai.vss.gov.vn

3

Điện thoại

0255.3837171 – 0255.3830920

4

Website

https://quangngai.baohiemxahoi.gov.vn/

5

Zalo OA

 Bảo hiểm xã hội Tỉnh Quảng Ngãi

6

Fax

0262.55.3737379

7

Đơn vị cấp trên trực tiếp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

8

Giờ làm việc

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 8h -12h

- Chiều: 14h - 17h

Thứ 7, chủ nhật: Nghỉ

Trên đây là phần thông tin liên hệ và khung thời gian làm việc của cơ quan BHXH Tỉnh Quảng Ngãi, người dân, người lao động khi có các nhu cầu tìm hiểu, đăng ký tham gia BHXH, BHYT có thể liên hệ với cơ quan BHXH để được hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể.

2. Cơ cấu tổ chức và ban giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ngãi

BHXH tỉnh Quảng Ngãi có 10 phòng ban có chức năng và nhiệm vụ riêng. Ban lãnh đạo gồm giám đốc BHXH tỉnh và các phó giám đốc giúp việc cho giám đốc. 

2.1 Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi

Cơ cấu hệ thống tổ chức BHXH tỉnh Quảng Ngãi bao gồm 10 Phòng nghiệp vụ. Thông tin chi tiết từng phòng ban được tóm tắt tại Bảng 2 dưới đây.

STT

Các phòng ban

Chức năng

Nhân sự

1

Văn phòng

Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác:

- Tổng hợp, hành chính, văn thư, quản trị, ISO, pháp chế;

- Tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Tư vấn chế độ, chính sách về BHXH, BHYT;

-  Lưu trữ hồ sơ 

Chánh Văn Phòng

- Lê Tấn Công

0255.3821484

Phó Chánh Văn Phòng

Trần Thanh Chương

0255.830920

- Hồ Thị Thủy: 0255.830920

2

Phòng Quản lý thu

Thu bảo BHXH, BHTN, BHYT; quản lý các đối tượng tham gia

Trưởng phòng:

Đỗ Vũ Minh Tuấn

0255.3831027

Phó trưởng phòng:

- Nguyễn Văn Hùng

0255.3716422

Tạ Thị Thu Sa

0255.3821476

3

Phòng Chế độ BHXH

Tổ chức giải quyết hưởng các chế độ BHXH và quản lý việc thực hiện các chế độ BHXH.

Trưởng phòng

Bùi Thu Hằng

0255.3837056

Phó trưởng phòng:

Nguyên Phường

0255.3821478

4

Phòng Giám định bảo hiểm y tế

Quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT trên địa bàn

Trưởng phòng:

Phạm Hải Yến

0255.3821477

Phó trưởng phòng:

Huỳnh Kim Oanh:

0255.3828233

5

Phòng Cấp sổ, thẻ

Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; ghi, xác nhận quá trình đóng, xác nhận sổ BHXH cho người tham gia 

Phó trưởng phòng:

- Phạm Ngọc Lâm

0255.3603235/

0255.3828382

6

Phòng Truyền Thông Và Phát Triển Đối Tượng 

Quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông về BHXH, BHTN, BHYT; phát triển đối tượng tham gia.

Trưởng phòng:

- Phạm Văn Lệ

0255.3828919

Phó trưởng phòng:

- Lê Thành Vĩnh

0255.3603235

Vũ Thị Thanh Trà

0255.3603235

7

Phòng Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân

Phó trưởng phòng:

Phan Minh Quang

055.3831333

8

Phòng Tổ chức cán bộ

Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác tổ chức, biên chế, công tác cán bộ, công tác kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thi đua, khen thưởng… 

Trưởng phòng:

- Huỳnh Xê

0255.3711919

Phó trưởng phòng: 

Nguyễn Thùy Trang

0255.3711818

9

Phòng Kế hoạch tài chính

Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức công tác kế toán của BHXH tỉnh 

Trưởng phòng:

Nguyễn Văn Giác

0255.3828188

10

Phòng công nghệ thông tin

Quản lý và tổ chức thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh

Trưởng phòng:

Hà Tuyên

0255.3711717

Bảng 2: Danh sách phòng ban của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin phòng nghiệp vụ cho phép người dân có thể liên hệ trực tiếp đến chính xác phòng ban xử lý nghiệp vụ cụ thể trong các trường hợp cần thiết. Điều này sẽ giúp người dân và cán bộ BHXH giải quyết công việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian xử lý hơn.

2.2 Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Ban giám đốc gồm có các thành viên như sau:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email ngành

1

Tiêu Sinh

Giám đốc

0255.3830.234

sinht@quangngai.vss.gov.vn

2

Bùi Quang Danh

Phó Giám đốc

0255.3831.045

danhbq@quangngai.vss.gov.vn

3

Trương Quang Hùng

Phó Giám đốc

0255.3831.044

hungtq@quangngai.vss.gov.vn

4

Trịnh Quang Nghĩa

Phó Giám đốc

0255.3831.571

nghiatq@quangngai.vss.gov.vn

Bảng 3: Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi

3. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của BHXH tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ theo Quyết Định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 vị trí chức năng của BHXH tỉnh Quảng Ngãi như sau:

3.1 Vị trí của BHXH tỉnh Quảng Ngãi

Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi có vị trí đặt tại tỉnh Quảng Ngãi và chịu sự quản lý trực tiếp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Giúp việc cho BHXH Quảng Ngãi có các BHXH cấp huyện, thị xã. Bên cạnh đó còn chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

3.2 Chức năng của BHXH tỉnh Quảng Ngãi

BHXH tỉnh Quảng Ngãi có 3 chức năng chính:

 • Giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT;

 • Quản lý các quỹ: BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

3.3 Nhiệm vụ của BHXH tỉnh Quảng Ngãi

BHXH tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh do đó có thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2, Quyết Định số 969/QĐ-BHXH. Cụ thể gồm các nhiệm vụ như:

Cán bộ BHXH Quảng Ngãi vận động người dân tham gia BHXH

Cán bộ BHXH Quảng Ngãi vận động người dân tham gia BHXH

 • Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn

 • Xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT và kế hoạch phân bổ dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; trình phê duyệt kế hoạch

 • Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT;

 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định như: Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tổ chức dịch vụ công chi trả các chế độ; Giải quyết các chế độ cho người tham gia; Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn…

 • Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định, cụ thể.

 • Cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn

4. BHXH Quảng Ngãi quản lý BHXH các quận huyện nào?

Cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ngãi có chức năng nhiệm vụ quản lý vấn đề liên quan đến BHXH trên địa bàn tỉnh. Theo đó các quận huyện thuộc sự quản lý về BHXH của cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ngãi gồm có: 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện:

 • 1 Thành phố: Thành phố Quảng Ngãi

 • 1 thị xã: Đức Phổ    

 • 11 huyện: Ba Tơ; Bình Sơn; Lý Sơn; Minh Long; Mộ Đức; Nghĩa Hành; Sơn Hà; Sơn Tây; Sơn Tịnh; Trà Bồng; Tư Nghĩa

Hiện nay, để có thể quản lý một cách hiệu quả các vấn đề liên quan đến BHXH trên địa bàn tỉnh cơ quan BHXH tỉnh khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng phương thức giao dịch BHXH điện tử khi làm việc với cơ quan BHXH. Theo đó doanh nghiệp sử dụng các phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử được cung cấp bởi các tổ chức IVAN BHXH để tao lập hồ sơ, khai báo lao động và làm các thủ tục hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Như vậy trong bài viết trên đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã tổng hợp và gửi tói Quý độc giả những thông tin cần thiết liên quan đến cơ quan BHXH Tỉnh Quảng Ngãi, mong rằng có thể giúp bạn đọc có được nhiều thông tin có giá trị.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu