CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Hải An

Bởi ebh.vn - 12/06/2024

Hải An là một đơn vị hành chính cấp quận/huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Người lao động, doanh nghiệp trên địa bàn quận khi cần giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có thể liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Hải An để được hỗ trợ. Dưới đây là những thông tin về cơ quan này để bạn tham khảo.

Trụ sở làm việc của BHXH quận Hải An trên đường Hạ Lũng

Trụ sở làm việc của BHXH quận Hải An trên đường Hạ Lũng

1. Địa chỉ Bảo hiểm xã hội quận Hải An ở đâu?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Hải An là một trong những cơ quan BHXH huyện trực thuộc quản lý của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Đây là cơ quan Nhà nước có nhiệm vụ tổ chức thực hiện, tuyên truyền và giải quyết các chế độ trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội cho người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An.

- Địa chỉ trụ sở làm việc của BHXH quận Hải An tại Đường Hạ Lũng, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Số điện thoại liên hệ: 0225.3619.018

- Email: haian@haiphong.vss.gov.vn

- Cổng thông tin điện tử BHXH: haiphong.baohiemxahoi.gov.vn

Ban lãnh đạo điều hành Cơ quan BHXH quận Hải An gồm có:

- Giám đốc ông Nguyễn Anh Tú.

- Phó giám đốc gồm có ông Phạm Thanh Tuấn, bà Trịnh Thị Thái Hà và bà Trần Thị Thu Thúy.

(Thông tin trên được cập nhật theo Cổng thông tin điện tử BHXH thành phố Hải Phòng)

Chức năng và nhiệm vụ của BHXH quận Hải An

Chức năng và nhiệm vụ của BHXH quận Hải An

1.1 Chức năng nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội quận Hải An

BHXH quận Hải An là cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện nằm dưới sự điều hành và quản lý của BHXH TP.Hải Phòng. Theo đó, căn cứ theo các quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 2355/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2023. BHXH Hải An có chức năng và nhiệm vụ như sau:

Về chức năng: Căn cứ theo Khoản 1 Điều 5 Quyết định 2355/QĐ-BHXH, BHXH quận Hải An có chức năng chính là giúp giám đốc BHXH thành phố Hải Phòng thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT và quản lý thu-chi các quỹ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận Hải An theo quy định.

Về nhiệm vụ: Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Quyết định 2355/QĐ-BHXH, BHXH Hải An thực hiện một nhiệm vụ chính như sau:

(1) Xây dựng kế hoạch phát triển BHXH, BHYT, BHTN (gọi tắt là "Bảo hiểm") trên địa bàn quận Hải An trong ngắn hạn và dài hạn trình giám đốc BHXH thành phố Hải Phòng.

(2) Phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu cho thành phố, UBND thành phố xây dựng, ban hành chính sách, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm trên địa bàn quận Hải An.

(3) Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm tại quận Hải An.

(4) Tổ chức thực hiện theo phân cấp của BHXH Việt Nam và BHXH Hải Phòng.

(5) Giải quyết khiếu nại, phản ánh của người lao động doanh nghiệp về chế độ, chính sách trong lĩnh vực Bảo hiểm.

(6) Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, công tác pháp chế theo chỉ đạo và hướng dẫn của BHXH thành phố.

(7) Tổ chức thực hiện giao dịch BHXH điện tử theo quy định.

(8) Thực hiện việc số hóa giấy tờ, hồ sơ, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.

(9) Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách Bảo hiểm cho người tham gia.

(10) Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị trên địa bàn quận đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm.

(11) Tham gia, phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định.

(12) Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm cho các đối tượng tham gia.

(13) Triển khai thực hiện quy chế, chương trình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo ký kết của BHXH Việt Nam và BHXH thành phố Hải Phòng.

(14) Quản lý viên chức, người lao động của BHXH quận Hải An.

(15) Tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo mật thông tin, báo cáo thi đua -  khen thưởng theo phân cấp của BHXH TP Hải Phòng.

(16) Thực hiện các nhiệm khác theo quy định do BHXH Hải Phòng giao phó.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xem chi tiết các quyền hạn và nhiệm vụ khác đối với cơ quan BHXH quận Hải An, thành phố Hải Phòng quy định tại Điều 6 của Nghị quyết 2355/QĐ-BHXH.

Trên đây là những thông tin tổng hợp về Bảo hiểm xã hội quận Hải An từ Bảo hiểm xã hội điện tử EBH. Trước thực trạng lừa đảo tư vấn BHXH để thu phí với giá cao, người lao động, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra thông tin liên hệ  chính thức của BHXH Hải An hoặc BHXH Việt Nam để tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro không đáng có và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu