CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Cập nhật quy trình và thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN mới nhất

Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN mới nhất như thế nào? Đối với các doanh nghiệp và người lao động đăng ký BHXH lần đầu sẽ không tránh khỏi lúng túng khi làm thủ tục. Bài viết sau BHXH điện tử eBH sẽ cung cấp những thông tin hữu ích giúp doanh nghiệp đơn vị có thể đăng ký nhanh chóng. 

Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN mới nhất theo quy định của Pháp luật.

Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN mới nhất theo quy định của Pháp luật.

1. Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN mới nhất

Hiện nay, theo quy định của Pháp luật để làm thủ tục đăng ký BHXH, BHTN, BHYT, BHTN lần đầu cho doanh nghiệp hay người lao động chúng ta thực hiện căn cứ vào Quyết định số 772/QĐ-BHXH ban hành ngày 15/6/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

1.1 Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp

Căn cứ theo văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 772/QĐ-BHXH ban hành ngày 15/6/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về các thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTNLĐ - BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ta có thủ tục đăng ký BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ - BNN của doanh nghiệp như sau:

 Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

1

Thủ tục hành chính

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1.1

Cơ quan thực hiện

 • BHXH tỉnh, BHXH huyện

 

1.2

Đối tượng thực hiện

 

 • Đơn vị/ doanh nghiệp sử dụng lao động

 

1.3

Kết quả thực hiện

 •  Sổ BHXH, thẻ BHYT.

 

1.4

Thời hạn giải quyết

 •  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:
  • Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới không quá 05 ngày.
  • Trường hợp xác nhận sổ BHXH không quá 05 ngày.

1.5

Thành phần hồ sơ

 • 2. Đơn vị sử dụng lao động
  • a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
  • b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS);
  • c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
 • Lưu ý: Thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

1.7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS);
 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

1.8

Yêu cầu và điều kiện thực hiện 

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

1.9

Trình tự thực hiện

 •  Bước 1.
  • Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH;
  • Hướng dẫn người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa được cấp được mã số BHXH (kể cả người lao động không nhớ mã số BHXH).
 • Bước 2.: Nộp hồ sơ theo quy định. 
 • Bước 3: Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết.

1.10

Cách thức thực hiện

 •  Bước 1. Nộp hồ sơ > Đơn vị sử dụng lao động đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH lựa chọn nộp hồ sơ một trong các hình thức sau:
  • Qua giao dịch điện tử;
  • Qua dịch vụ bưu chính công ích;
  • Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
 • Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I- VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.
 • Bước 2. Nhận kết quả giải quyết: Đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận Sổ BHXH, thẻ BHYT do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký.

Sau khi nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH đơn vị doanh nghiệp chờ nhận kết quả giải quyết. Thời gian nhận kết quả không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Lưu ý doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

1.2 Thủ tục đăng ký BHXH cho cá nhân

Cũng căn cứ vào văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 772/QĐ-BHXH ban hành ngày 15/6/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho cá nhân gồm:

Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

1

Thủ tục hành chính

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1.1

Cơ quan thực hiện

 •  BHXH tỉnh, BHXH huyện

1.2

Đối tượng thực hiện

 •  Cá nhân là người lao động đi lao động ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH.

1.3

Kết quả thực hiện

 • Sổ BHXH, thẻ BHYT.

1.4

Thời hạn giải quyết

 • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định: Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới không quá 05 ngày.

1.5

Thành phần hồ sơ

 • 1. Người lao động
 • a) Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động:
  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
  • Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.
 • b) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài
  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
  • Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.
 • Lưu ý: Thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

1.6

Số lượng hồ sơ

 • 01 bộ

1.7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

1.8

Trình tự thực hiện

 • 1. Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài: 
  • Bước 1: Lập hồ sơ sau đó đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

1.9

Cách thức thực hiện

 • Bước 1. Nộp hồ sơ
  • Người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH lựa chọn nộp hồ sơ một trong các hình thức sau:
   • Qua giao dịch điện tử;
   • Qua dịch vụ bưu chính công ích;
   • Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
 • Đa số người lao động không sử dụng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I- VAN; Ký điện tử trên hồ sơ mà chỉ có đơn vị/ doanh nghiệp sử dụng. 
 • Bước 2. Nhận kết quả giải quyết: Người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận Sổ BHXH, thẻ BHYT do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký.

Lưu ý cả người lao động và các đơn vị/ doanh nghiệp không phải nộp bất cứ chi phí làm thủ tục đăng ký  BHXH, BHYT, BHTN nào.

2. Các mẫu tờ khai mà doanh nghiệp phải nộp khi đăng ký BHXH, BHXH, BHYT, BHTN lần đầu.

Các mẫu tờ khai được ban hành kèm theo Quyết định số 772/QĐ-BHXH ban hành ngày 15/6/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS): Doanh nghiệp thực hiện kê khai thông tin chi tiết: tên đơn vị; mã số đơn vị; mã số thuế; địa chỉ đăng ký kinh doanh, địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ...
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS).
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS): Doanh nghiệp lập bảng kê thông tin theo Mẫu D01-TS, kê các thông tin của người lao động đóng.

Doanh nghiệp, đơn vị hoặc người lao động có thể lấy chi tiết các mẫu tờ khai này tại văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 772/QĐ-BHXH để làm hồ sơ. Người lao động cũng có thể đến trực tiếp cơ quan BHXH nơi mình đăng ký để được cung cấp mẫu tờ khai trong trường hợp không tìm được mẫu.

Đối với các doanh đăng ký mua và sử dụng phần mềm kê khai BHXH điện tử eBH có thể thực hiện đăng ký trực tiếp trên phần mềm rất nhanh chóng và thuận tiện. Cách thức đăng ký này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức mà không cần phải đến cơ quan BHXH.

Trên đây là thông tin về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN mới nhất. Hy vọng thông tin này sẽ giúp ích cho người lao động, doanh nghiệp. Để được tư vấn và hướng dẫn cài đặt phần mềm BHXH điện tử eBH quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900558873 hoặc 1900558872.

Bảo hiểm xã hội điện tử eBH trân trọng cảm ơn quý doanh nghiệp, đơn vị và người lao động đã tâm và ủng hộ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!.

Bài viết cùng chủ đề:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu