CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mức phạt mới về bảo hiểm xã hội và người lao động từ năm 2022

Bởi ebh.vn - 21/04/2022

Ngày 17/01/2022 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, mức phạt mới về bảo hiểm xã hội từ năm 2022 được thiết lập. Các doanh nghiệp, đơn vị và người lao động cần đặc biệt lưu ý.

mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội năm 2022

 

Nghị định 12/2022/NĐ-CP được ban hành thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP. Cụ thể, Nghị định thêm mới và sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội (BHXH). Người lao động (NLĐ) lưu ý để bảo vệ lợi ích của mình:

1. Mức phạt mới về bảo hiểm xã hội năm 2022

Mức phạt mới về BHXH gồm có:

STT

Lỗi vi phạm

về BHXH

Nghị định 12/2022/NĐ-CP

(Có hiệu lực từ 17/01/2022)

Nghị định 28/2020/NĐ-CP

(Có hiệu lực từ 15/4/2020 - hết 16/01/2022)

1

Không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Phạt từ 01 - 03 triệu đồng/người lao động bị vi phạm nhưng tối đa là 75 triệu đồng 

(Khoản 3, Điều 39)

Phạt từ 500.000 - 01 triệu đồng 

(Điểm b, Khoản 2, Điều 38)

2

Làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để trục lợi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mỗi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp làm giả, làm sai lệch nội dung

Phạt từ 10 - 20 triệu đồng/hồ sơ vi phạm nhưng tối đa là 75 triệu đồng

(Khoản 2 Điều 40)

Phạt từ 05 - 10 triệu đồng

(Khoản 2 Điều 39)

 

2. Mức phạt mới về lao động năm 2022

Bên cạnh đó mức phạt về các hành vi vi phạm lao động cũng được quy định mới như sau:

STT

Lỗi vi phạm 

Về lao động

Theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP

(Có hiệu lực từ 17/01/2022)

Theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP

(Có hiệu lực từ 15/4/2020 - hết 16/01/2022)

1

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Phạt từ 15 - 30 triệu đồng

(Khoản 3, Điều 11)

Không quy định

2

Buộc NLĐ thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động

Phạt từ 50 - 75 triệu đồng

(Điểm b khoản 4 Điều 11)

Không quy định

3

Không thông báo bằng văn bản cho NLĐ về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật Lao động

Phạt từ 01 - 03 triệu đồng

(Khoản 1, Điều 12)

Không quy định

4

Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi hoặc bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật

Phạt từ 50 - 75 triệu đồng

(Điểm a khoản 2 Điều 14)

Phạt từ 20 - 25 triệu đồng

(Điểm a khoản 2 Điều 13)

5

Tuyển người dưới 14 tuổi vào học nghề, tập nghề, trừ những nghề, công việc được pháp luật cho phép

Phạt từ 50 - 75 triệu đồng

(Điểm b, Khoản 2, Điều 14)

Phạt từ 20 - 25 triệu đồng

(Điểm b, Khoản 2, Điều 13)

6

Tuyển người vào tập nghề để làm việc cho mình với thời hạn tập nghề quá 03 tháng

Phạt từ 50 - 75 triệu đồng

(Điểm a, khoản 2 Điều 14)

Không quy định

7

Không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang lương, bảng lương; mức lao động; quy chế thưởng

Phạt từ 05 - 10 triệu đồng

(Điểm a, Khoản 1, Điều 17)

Phạt từ 02 -  05 triệu đồng

(Điểm a, Khoản 1, Điều 16)

8

Không thông báo bảng kê trả lương hoặc có thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ nhưng không đúng theo quy định.

Phạt từ 05 - 10 triệu đồng

(Điểm d, Khoản 1, Điều 17)

Không quy định

9

Không thông báo nội quy lao động đến toàn bộ NLĐ hoặc không niêm yết những nội dung chính của nội quy lao động ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Phạt từ 01 - 03 triệu đồng

(Khoản 1, Điều 19)

Phạt từ 500.000 - 01 triệu đồng

(Khoản 1, Điều 18)

10

Dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

Phạt từ 20 - 40 triệu đồng

(Điểm b, Khoản 3 Điều 19)

Phạt từ 10 - 15 triệu đồng

(Điểm b. Khoản 3  Điều 18)

11

Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định

Phạt từ 20 - 40 triệu đồng

(Điểm c, Khoản 3, Điều 19)

Phạt từ 10 - 15 triệu đồng

(Điểm c, Khoản 3,  Điều 18)

12

Xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 125, Bộ luật Lao động.

20 - 40 triệu đồng

 

(Điểm đ, Khoản 3, Điều 19)

Không quy định

13

Không bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới theo một trong các trường hợp sau: tuyển dụng; bố trí; sắp xếp việc làm; đào tạo; thời giờ làm việc; thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương; các chế độ khác.

05 - 10 triệu đồng

(Điểm a, Khoản 1, Điều 28)

Không quy định

14

Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh.

10 - 20 triệu đồng

(Điểm d, Khoản 2, Điều 28)

500.000 - 01 triệu đồng

(Điểm b, Khoản 1, Điều 27)

15

Không lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc khi sử dụng từ 1.000 NLĐ nữ trở lên.

10 - 20 triệu đồng

(Điểm l, Khoản 2, Điều 28)

Không quy định

16

Sử dụng NLĐ chưa thành niên làm việc quá thời giờ làm việc.

20 - 25 triệu đồng

(Điểm c, Khoản 2, Điều 29)

10 - 15 triệu đồng

(Điểm b, Khoản 2, Điều 28)

17

Sử dụng NLĐ dưới 15 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

20 - 25 triệu đồng

(Điểm d khoản 2 Điều 29)

10 - 15 triệu đồng

(Điểm c khoản 2 Điều 28)

18

Ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức NLĐ, hoặc dùng vũ lực đối với NLĐ là người giúp việc gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

50 - 75 triệu đồng

(Khoản 4 Điều 30)

Không quy định

 

Như vậy, trong bài viết trên đây eBH đã gửi đến bạn đọc những thông tin cập nhật mới nhất về mức phạt mới về bảo hiểm xã hội từ năm 2022 và mức phạt về lao động. Các đơn vị, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý để tránh mắc phải dẫn đến bị phạt đồng thời bảo vệ lợi ích tốt nhất cho người lao động.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu