CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tăng lương hưu và trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2024

Bởi ebh.vn - 02/07/2024

Từ ngày 01/7/2024, áp dụng điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội. Đây là một chính sách quan trọng và cần thiết để cải thiện cuộc sống của người dân và người lao động nghỉ hưu.

Lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ tăng thêm từ 01/7/2024

Lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ tăng thêm từ 01/7/2024

1. Đối tượng được tăng lương hưu từ ngày 01/7/2024

Căn cứ theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 do Chính phủ vừa ban hành quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2024. Theo đó,

Nghị định trên áp dụng điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng thụ hưởng tính đến hết ngày 30/6/2024 gồm có 09 nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng như sau:

(1) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

(2) Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại các Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

(3) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP.

(4) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP và Quyết định số 111-HĐBT.

(5) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(6) Công an nhân dân (CAND) đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg.

(7) Quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

(8) Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

(9) Và, người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/1/1995.

Lương hưu tăng thêm 15%, đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay

Lương hưu tăng thêm 15%, đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay

1.1 Mức điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2024

Chính thức, kể từ ngày 01/7/2024, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 15% so với thời điểm tính đến hết tháng 06/2024 đối với các nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng như đã nêu trên.

Ngoài ra đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng thuộc các đối tượng từ nhóm (1) đến nhóm (7) có thể được điều chỉnh tăng lương 2 lần liên tiếp, sau khi điều chỉnh lần 1 mà có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm lần 2 như sau: 

  • Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng.

  • Tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Theo đó, 2 nhóm đối tượng (8) và (9) còn lại sẽ chỉ được tăng lương một lần duy nhất trong lần điều chỉnh tăng lương lần này và phải có mức hưởng lương hưu mới dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng sau khi đã điều chỉnh tăng thêm 15%.

Như vậy, sự điều chỉnh tăng của mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định 75/2024/NĐ-CP lần này sẽ là căn cứ để tính mức điều chỉnh ở những lần tiếp theo để phù hợp hơn với sự phát triển của nên kinh tế và xã hội.

Trên đây là những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử EBH về mức điều chỉnh tăng của mức lương hưu, và tiền trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2024 mới đây. Nếu bạn cần biết thêm thông tin bạn có thể liên hệ đến số tổng đài CSKH của BHXH Việt Nam 1900 9068 (phí 1000đồng/ phút) để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc tốt nhất.

T.P

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu