CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Lợi ích khi người lao động đóng BHXH đủ 5 năm liên tục

Bởi ebh.vn - 13/01/2021

Người lao động đóng BHXH đủ 5 năm liên tục khi xét hưởng các chế độ BHXH sẽ có rất nhiều lợi ích. Không chỉ vậy người lao động còn có thể an tâm hơn về mặt tinh thần, tự hào đóng góp cho xã hội.

Người lao động hưởng nhiều lợi ích khi đóng BHXH đủ 5 năm liên tục.

Người lao động hưởng nhiều lợi ích khi đóng BHXH đủ 5 năm liên tục.

1. Lợi ích được xét hưởng các chế độ BHXH

Người tham gia Bảo hiểm xã hội sẽ được được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng thêm các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), chế độ thai sản. Khi tham gia BHXH 5 năm liên tục lợi ích của người lao động lớn hơn rất nhiều.

1.1 Hưởng BHXH một lần cao hơn

Khi tham gia BHXH 5 năm liên tục người lao động không muốn tiếp tục tham gia BHXH nữa và muốn hưởng BHXH một lần thì mức hưởng của họ được tính như sau:

công thức tính mức hưởng BHXH 1 lần

Trong đó:

  • Mbqtl là mức lương bình quân tháng đóng BHXH

  • 1,5 và 2 lần lượt là hệ số tính cho các năm đóng BHXH trước năm 2014 và từ năm 2014.

Tuy nhiên, nếu người lao động chưa đóng đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH 1 lần bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

1.2 Được hưởng lợi ích từ bảo hiểm thất nghiệp cao hơn

Người lao động tham gia BHXH đủ 5 năm liên tục không may bị mất việc dễ dàng được hưởng BHTN hơn và được hưởng lợi ích từ BHTN cao hơn.

Dễ dàng đáp ứng được 2 điều kiện trong các điều kiện hưởng BHTN:

  • Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp người lao động ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn/xác định thời hạn.
  • Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Người lao động tham gia BHXH từ đủ 5 năm liên tục được hưởng lợi ích từ BHTN cao hơn.

Người lao động tham gia BHXH từ đủ 5 năm liên tục được hưởng lợi ích từ BHTN cao hơn.

Có thời gian hưởng mức hưởng BHTN nhiều hơn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 50, Luật Việc làm 2013 thì thời gian hưởng BHTN được quy định như sau:

  • Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp.
  • Thời gian hưởng BHTN tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy so với những người tham gia BHXH bắt buộc dưới 36 tháng thì người lao động tham gia BHXH 5 năm liên tục sẽ có ít nhất thêm 2 tháng hưởng BHTN nữa.

Mức hưởng BHTN của người lao động được tính như sau:

Mức hưởng hàng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp x 60%

Lưu ý:

  • Hàng tháng mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.
  • Hàng tháng mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Như vậy, người lao động tham gia BHXH đủ 5 năm liên tục đã có lợi thế hơn rất nhiều so với người lao tham gia BHXH trong thời gian ngắn hoặc bị ngắt quãng.

2. Lợi ích về mặt tinh thần

Tham gia BHXH là phương thức để bạn thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội, thể hiện hành động san sẻ, quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội của đất nước. Tham gia BHXH 5 năm liên tục người lao động có quyền tự hào về chính bản thâm mình đã góp một phần công sức của mình cho đất nước.

Góp phần thúc đẩy an sinh xã hội, đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Góp phần thúc đẩy an sinh xã hội, đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mặt khác, đóng bảo hiểm xã hội đủ 5 năm liên tục cũng có nghĩa người lao động (thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc) tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. Khi này, việc khám chữa bệnh sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn, mức hưởng BHYT tăng. Người lao động giảm đi gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh từ đó mà tinh thần cũng thoải mái hơn.

Người lao động có nhiều lợi ích khi đóng BHXH đủ 5 năm liên tục. Các lợi ích không chỉ là vật chất mà còn mang ý nghĩa về tinh thần rất lớn. Mỗi chúng ta cần nỗ lực hành động để hướng đến một xã hội có sự chăm sóc y tế tốt hơn, an sinh xã hội được đảm bảo người lao động cần tích cực tham gia BHXH.

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu