CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn chi tiết về chi phí khám chữa bệnh liên quan đến Covid-19

Bởi ebh.vn - 23/04/2020

   Trong Công văn số 2146/BYT-BH ban hành ngày 17/4/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết về chi phí khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Theo công văn, các đơn vị, ban ngành liên quan sẽ tiến hành khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí theo đúng quy định để đảm bảo lợi ích cho người dân. 

Hướng dẫn chi tiết về chi phí khám chữa bệnh liên quan covid 1

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan đến Covid-19 đối với người có thẻ BHYT.

Bộ y tế hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do COVID-19 như sau: 

1. Thanh toán chi phí KCB đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do Covid-19 phải KCB tại cơ sở KCB

Ngân sách nhà nước chi trả:

 • Chi phí KCB do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền….theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

 • Phần cùng chi trả chi phí KCB đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

 • Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

 • Chi phí thực hiện cách ly y tế.

Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến. 

2. Thanh toán chi phí KCB đối với người có thẻ BHYT đang điều trị tại cơ sở KCB mà không phải là điều trị bệnh do COVID-19 nhưng phải cách ly y tế.

Trường hợp trước ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế, chi phí KCB do quỹ BHYT và người có thẻ BHYT thanh toán theo quy định hiện hành về BHYT.

Hướng dẫn chi tiết về chi phí khám chữa bệnh liên quan covid 2

Người có thẻ BHYT không bị bệnh nhưng phải cách ly y tế được Ngân sách nhà nước chi trả chi phí khám chữa bệnh Covid-19. 

Trường hợp từ ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế, chi phí KCB thực hiện thanh toán như sau:

Ngân sách nhà nước chi trả các khoản gồm: 

 • Chi phí KCB đối với bệnh do COVID-19 (nếu có), bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

 • Phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

 • Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

 •  Chi phí thực hiện cách ly y tế.

Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện. 

3. Thanh toán chi phí thuốc

Đối với người bệnh đã được cơ sở KCB kê đơn, cấp thuốc (thuốc chống thải ghép, thuốc điều trị ung thư ….), điều trị và đã cấp Giấy hẹn khám lại nhưng do dịch bệnh, người bệnh không đến khám lại được hoặc không được đến khám, đồng thời các cơ sở KCB khác không có các thuốc này để cấp cho người bệnh.

 Cơ quan BHXH tiếp nhận dữ liệu, tổng hợp:

 • Thanh toán chi phí KCB cho cơ sở KCB thực hiện KCB theo quy định hiện hành, trừ chi phí thuốc nhận từ cơ sở KCB khác.

 • Thanh toán chi phí thuốc cho cơ sở KCB đã chuyển thuốc.

Hướng dẫn chi tiết về chi phí khám chữa bệnh liên quan covid 3

Trường hợp cơ quan BHXH thanh toán chi phí thuốc cho người điều trị.

Đối với người bệnh đã được cơ sở KCB kê đơn, cấp thuốc (thuốc điều trị huyết áp, đái tháo đường ….), điều trị và có hẹn người bệnh khám lại, điều trị nhưng do dịch bệnh, người bệnh không đến khám lại được, nhưng các cơ sở khác đủ điều kiện kê đơn và có thuốc để cấp thuốc, điều trị cho người bệnh. 

 • Cơ sở KCB đã ký hợp đồng với cơ quan BHXH để tổ chức KCB BHYT tại trạm y tế cấp xã tổng hợp chi phí gửi cơ quan BHXH.

 • Cơ quan BHXH tổng hợp và thanh toán chi phí KCB cho cơ sở KCB theo quy định hiện hành, chi phí này được tính vào chi phí phát sinh của cơ sở KCB.

Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB được cơ sở y tế kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung, được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo quy định của pháp luật về BHYT.

Như vậy, hướng dẫn chi tiết về chi phí khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cho đối tượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được nêu rõ tại Công văn số 2146/BYT-BH. Trong quá trình triển khai thực hiện có những vướng mắc hoặc khó khăn nào các đơn vị khám chữa bệnh kịp thời báo cáo Bộ Y tế để được hướng dẫn.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu