CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

Bởi ebh.vn - 19/05/2023

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương ở đâu? Có chức năng và nhiệm vụ gì? Các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương lưu ý các vấn đề khi đăng ký tham gia hoặc giải quyết công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Trụ sở làm việc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

Trụ sở làm việc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

1. Địa chỉ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

BHXH tỉnh Hải Dương là một trong những cơ quan hành chính của tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 1599 BHXH/QĐ-TCCB ngày 16/9/1997. Hiện nay, cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương có địa chỉ tại số 7 Đường Thanh Niên, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Dưới đây là thông tin liên hệ về Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương:

Bản đồ chỉ dẫn cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương

 • Trụ sở: số 7 Đường Thanh Niên, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 • Điện thoại: 056.969.7597 hoặc 0220.3848.944

 • Fax: 02203.848.945

 • Email: bhxh@haiduong.vss.gov.vn

 • Website: https://haiduong.baohiemxahoi.gov.vn/

 • Facebook: https://www.facebook.com/baohiemxahoihaiduong/

​Giờ làm việc của cơ quan BHXH Tỉnh Hải Dương tuân thủ theo quy định chung của BHXH Việt Nam về giờ làm việc hành chính đối với các cơ quan BHXH trên cả nước. Cụ thể:

Cơ quan làm việc từ tứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần:

 • Buổi sáng từ 8h00 đến 12h00

 • Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

Cơ quan nghỉ làm việc chiều thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định. Do đó người dân khi có nhu cầu làm việc với BHXH Tỉnh Hải Dương cần chủ động sắp xếp thời gian đi lại và làm việc để được phục vụ tốt nhất.

2. Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Hải Dương gồm có Ban lãnh đạo và 10 phòng ban gồm:

(1) Phòng Quản lý Thu - Sổ, thẻ.

(2) Phòng Truyền thông.

(4) Phòng Thanh tra - Kiểm tra.

(5) Văn phòng.

(6) Phòng Công nghệ thông tin.

(7) Phòng Tổ chức cán bộ.

(8) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

(9) Phòng Giám định bảo hiểm y tế.

(10) Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

Ban Lãnh đạo gồm:

 • Giám đốc: Bà Trần Thị Hương (bổ nhiệm từ ngày 1/12/2022)

 • Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Phương (bổ nhiệm từ ngày 8/2/2023)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương do Giám đốc trực tiếp quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Các phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc, nhận ủy quyền từ giám đốc để thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao phó.

Bên cạnh đó Giám đốc chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Chức năng của cơ quan BHXH Hải Dương

Chức năng và nhiệm vụ của BHXH Hải Dương

3 Chức năng của BHXH tỉnh Hải Dương

Căn cứ theo Điều 1, Quyết định số 2355/QĐ-BHXH ngày 16/9/2022 vị trí và chức năng của BHXH tỉnh Hải Dương được quy định như sau:

Về vị trí: Là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh Hải Dương

Chịu sự quản lý trực tiếp của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về chức năngGiúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (BHYT);

 • Tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 

 • Quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHYT, BHTN; 

 • Thực hiện thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHYT, BHTN và kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

4. Nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương là bảo hiểm xã hội cấp tỉnh do đó có nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh quy định tại Điều 2, Quyết định số 2355/QĐ-BHXH. Cụ thể một số nhiệm vụ chính bao gồm:

 • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

 • Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan để xây dựng, tham mưu chính sách BHXH, BHYT, BHTN;

 • Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định: Cấp, quản lý mã số BHXH, sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia; Quản lý hệ thống tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; tiếp nhận hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; Chi trả các chế độ.

 • Thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động: đối thoại chính sách, tư vấn, giải đáp chính sách tại địa phương; xử lý phản ánh, kiến nghị.

 • Tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ hành chính, nghiệp vụ.

 • Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

 • Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách.

5. Bảo hiểm xã hội cấp huyện trực thuộc BHXH Hải Dương

Danh sách bảo hiểm xã hội cấp huyện trực thuộc BHXH tỉnh Hải Dương.

#

Cơ quan BHXH cấp huyện

Liên hệ

1

Bảo hiểm xã hội thị xã Chí Linh

KDC Lôi Động, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh

ĐT: 02203.882.601

2

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Giang

Khối cơ quan huyện, Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang

ĐT: 02203.777.572

3

Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Giàng

QL5, TT. Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

ĐT: 0220 3786 591

4

Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lộc 

Phạm Trấn, Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc

ĐT: 03203 716 379

5

Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành

Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành

ĐT: 02203.848.944

6

Bảo hiểm xã hội huyện Kinh Môn

TT. Kinh Môn, Phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn

ĐT: 02203.822.032

7

Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách

Số 531 Trần Phú, thị trấn Nam Sách, Nam Sách

ĐT:  0220 754859

8

Bảo hiểm xã hội huyện Ninh Giang

Ninh Thái, TT Ninh Giang, huyện Ninh Giang

ĐT:  02203.765.886

9

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà

Khu 7, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà

ĐT: 02203.973.787

10

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Miện

Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, Thanh Miện

ĐT: 02203.732.515

11

Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ

13 Tây Nguyên, Thị trấn Tứ kỳ, Tứ Kỳ

ĐT: 02203.747.241

6. Hướng dẫn tra cứu điểm thu BHXH, BHYT Tỉnh Hải Dương

Ngươi dân, người lao động trên địa bàn tỉnh hiện tại có thể tra cứu địa chỉ các điểm thu, đại lý thu (tổ chức dịch vụ) BHXH, BHYT gần nhất trên website của BHXH Việt Nam. Bạn chỉ cần chọn một số thông tin cần thiết là có thể biết được các điểm thu kèm thông tin liên hệ chi tiết.

Tra cứu điểm thu BHXH, BHYT tại Tỉnh Hải Dương

Tra cứu điểm thu BHXH, BHYT tại Tỉnh Hải Dương

Bạn truy cập vào webiste - https://baohiemxahoi.gov.vn/ chọn mục tra cứu trực tuyến (1) sau đó chọn tra cứu điểm thu, đại lý thu (2). Bạn nhập các thông tin cần thiết gồm (tỉnh/Tp và Quận/huyện) (3) sau đó chọn tra cứu để xem kết quả là các điểm thu trên địa bàn tra cứu (4).

Trên đây là thông tin về Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, Bảo hiểm xã hội điện tử eBH hy vọng bạn có được thông tin cần thiết. Trong trường hợp các cá nhân, tổ chức thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương cần giải quyết các vấn đề về BHXH thuộc quyền hạn của BHXH cấp huyện có thể liên hệ với BHXH huyện tại nơi mình thường trú để được hỗ trợ giải quyết nhanh nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu