CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau có địa chỉ ở đâu?

Bởi ebh.vn - 14/11/2023

Bảo hiểm xã hội là chính sách của Đảng và nhà nước giúp đảm bảo đời sống cho người dân. Bảo hiểm xã hội Cà Mau là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp hỗ trợ thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh Cà Mau. Dưới đây là thông tin liên hệ với Cơ quan BHXH tỉnh Cà Mau.

Trụ sở làm việc của cơ Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đặt tại thành phố Cà Mau

Trụ sở làm việc của cơ Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đặt tại thành phố Cà Mau

1. Địa chỉ Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau ở đâu?

Cà Mau là một đơn vị hành chính cấp tỉnh trực thuộc Trung ương nằm ở cực Nam của Việt Nam có trung tâm là thành phố Cà Mau. Đây là địa điểm đặt trụ sở của nhiều đơn vị hành chính lớn trong đó có cơ quan BHXH tỉnh Cà Mau. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau là cơ quan Nhà nước thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng thực hiện tổ chức, tuyên truyền chính sách và giải quyết các vấn đề cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu liên hệ công tác với cơ quan BHXH Cà Mau có thể đến trực tiếp trụ sở làm việc của cơ quan này đặt tại địa chỉ số 296, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Số điện thoại là 0290.3.520234 

Fax: 0290.3.839140

- Email: vanphong@camau.vss.gov.vn

- Website: https://camau.baohiemxahoi.gov.vn/

Thời gian làm việc của BHXH tỉnh Cà Mau là từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

 • Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00

 • Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00

Cơ quan nghỉ làm việc thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

1.1 Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Cà Mau

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 2355/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2023 có quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh. Theo đó BHXH tỉnh Cà Mau gồm:

1) Ban lãnh đạo gồm có:

- Giám đốc: ông Trịnh Trung Kiên - SĐT cơ quan: 02903 520234

Email: kientt@camau.vss.gov.vn

- Phó giám đốc: bà Thái Thị Kim Thủy - SĐT cơ quan: 02903 520234

Email: thuyttk@camau.vss.gov.vn 

Phó giám đốc: ông Dương Minh Tùng - SĐT cơ quan: 02903 520234     

Email: tungdm@camau.vss.gov.vn

Phó giám đốc: ông Lê Hùng Cường - SĐT cơ quan: 02903 520234                          

Email: cuonglh@camau.vss.gov.vn 

2) Các phòng nghiệp vụ gồm có:

 1. Văn phòng.

 2. Phòng truyền thông.

 3. Phòng kế hoạch tài chính.

 4. Phòng quản lý thu - sổ, thẻ.

 5. Phòng chế độ bảo hiểm xã hội.

 6. Phòng giám định bảo hiểm y tế.

 7. Phòng thanh tra - Kiểm tra.

 8. Phòng công nghệ thông tin.

 9. Phòng tổ chức cán bộ.

1.2 Cơ quan BHXH huyện trực thuộc BHXH tỉnh Cà Mau

BHXH tỉnh Cà Mau phụ trách chung các vấn đề trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cơ quan ngày cũng quản lý trực tiếp hệ thống các cơ quan BHXH huyện/ thành phố trực thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó các đơn vị BHXH huyện tại tỉnh Cà Mau gồm:

1) Bảo hiểm xã hội huyện U Minh có địa chỉ tại Số 72, khóm 3, TT U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Điện thoại liên hệ là (0290)3 863 272.

2) Bảo hiểm xã hội huyện Thới Bình có địa chỉ tại Khóm 1, TT Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại liên hệ là (0290)3 860 100.

3) Bảo hiểm xã hội huyện Trần Văn Thời có trụ sở làm việc đặt tại địa chỉ: Khóm 9, TT Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại liên hệ là (0290)3 896 003.

4) Bảo hiểm xã hội huyện Cái Nước có trụ sở làm việc tại địa chỉ: Số 4, Đường 19/5, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại liên hệ là (0290)3 883 732.

5) Bảo hiểm xã hội huyện Đầm Dơi có địa chỉ là Đường Dương Thị Cẩm Vân, K1, TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại cơ quan (0290)3 858 143.

6) Bảo hiểm xã hội huyện Năm Căn có địa chỉ là Khu vực 1, khóm 1, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại: (0290)3 877 721.

7) Bảo hiểm xã hội huyện Phú Tân có địa chỉ tại Khóm 1, TT Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại: (0290)3 782 119.

8) Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hiển có địa chỉ: Ấp Kiến Vàng, TT Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: (0290)3 719 144.

BHXH Cà Mau sẵn sàng giải quyết khiếu nghị, khiếu nại của người dân

BHXH Cà Mau sẵn sàng giải quyết khiếu nghị, khiếu nại của người dân

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH tỉnh Cà Mau

1) BHXH tỉnh Cà Mau có chức năng của một cơ quan BHXH cấp tỉnh trực thuộc BHXH Việt Nam, điều này được quy định chi tiết và cụ thể tại Điều 1 Quyết định 2355/QĐ-BHXH. Theo đó chức năng BHXH Cà Mau là:

-  Hỗ trợ Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện, quản lý quỹ BHXH, BHYT trên địa bản tỉnh Cà Mau theo quy định của pháp luật. 

- BHXH tỉnh Cà Mau là Cơ quan hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân, chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, ngoài ra còn chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

2) Bảo hiểm xã hội Cà Mau thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ thể tại Điều 2 của Quyết định 2355/QĐ-BHXH theo đó BHXH tỉnh Cà Mau có các nhiệm vụ như sau:

- Xây dựng và tỉnh Tổng giám đốc BHXH Việt Nam kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn trên địa bàn, chương trình công tác hàng năm, đảm nhiệm việc tổ chức kế hoạch sau khi đã được phê duyệt. 

- Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định. 

 Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia chế độ. 

- Thu các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của cá nhân, tổ chức tham gia. 

- Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. 

- Thực hiện chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN, từ chối việc đóng hoặc chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. 

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, tài sản. 

- Ký hợp đồng và giám sát việc thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật và giám sát thực hiện nghiệp vụ để bảo vệ quyền lợi cho những người tham gia BHYT. 

- Chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra BHXH huyện ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do UBND xã phường, thị trấn giới thiệu, và bảo lãnh thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. 

- Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. 

- Tổ chức thực hiện chương trình, cải cách hành chính theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết chế độ BHXH, BHYT.

- Quản lý lưu trữ hồ sơ của các đối tượng tham gia bảo hiểm.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và điều hành hoạt động BHXH tỉnh Cà Mau.

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các công chức, viên chức trong BHXH tỉnh Cà Mau. 

- Phối hợp với Cơ quan Nhà nước, tổ chức địa phương với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm theo quy định. 

- Kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ BHXH, BHYT với Cơ quan BHXH Việt Nam.

- Cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin về việc đóng, quyền hưởng chế độ khi được yêu cầu. 

- Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản của BHXH tỉnh Cà Mau. 

- Báo cáo theo quy định

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi được giao phó.

Nguồn thông tin được cập nhật chính thức từ Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh Cà Mau. Bạn có thể xem chi tiết [Tại đây]

Trên đây là những tổng hợp và chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử EBH về Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau. EBH hy vọng đã có thể mang lại cho bạn những thông tin hữu ích. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến chủ đề này. Xin vui lòng liên hệ với EBH hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với BHXH tỉnh Cà Mau theo số hotline 0290.3520234  để được hỗ trợ tốt nhất.

Nguyệt Nga - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu