CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Bởi ebh.vn - 03/01/2023

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện tổ chức, giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân và tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh

Trụ sở cơ quan BHXH Tỉnh Bắc Ninh tại thành phố Bắc Ninh

1. Thông tin liên hệ bảo hiểm xã hội Bắc Ninh

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 1613/ BHXH-QĐ-TCCB ngày 16/09/1997 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. BHXH Bắc Ninh là cơ quan Nhà nước trực thuộc quản lý của BHXH Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực BHXH, BHYT cho người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn Tỉnh.

Hiện nay, để liên hệ với cơ quan BHXH Tỉnh Bắc Ninh người dân/ người lao động khi có nhu cầu có thể liên hệ thông qua các kênh sau đây:

STT

THÔNG TIN CHI TIẾT BHXH TỈNH BẮC NINH

1

Địa chỉ

Số 312, đường Lạc Long Quân, phường Hòa Long, TP Bắc Ninh

2

Email

bhxh@bacninh.vss.gov.vn

3

Điện thoại

Fax

- ĐT: 0222.3822 924

- Fax: 0222.3826.651

4

Website

https://bacninh.baohiemxahoi.gov.vn/

5

Zalo OA

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

6

Facebook Page

https://www.facebook.com/BHXHTinhBacNinh

7

Đơn vị cấp trên trực tiếp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

8

Giờ làm việc

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 8h -12h

- Chiều: 14h - 17h

Thứ 7, chủ nhật: Nghỉ

Bảng 1: Thông tin về bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh có 4 chức năng chính như sau:

 • Giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế; 

 • Tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp;  

 • Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định;

 • Quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN

Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc Bảo Hiểm xã hội Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ cấu và ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh

Cơ cấu tổ chức của cơ quan BHXH Bắc Ninh được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 969/QĐ-BHXH ban hành ngày 29/7/2019. 

2.1 Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu gồm 10 phòng ban như sau

STT

Phòng Ban

Cán Bộ Lãnh Đạo Phòng

1

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Tùng

Phó Trưởng phòng:

 • Cao Đình Chất

 • Đỗ Thị Ngọc Lan

 • Nguyễn Hữu Bằng

Điện thoại: 0222 3823604

Email: cdbhxh@bacninh.vss.gov.vn

2

Phòng Giám định bảo hiểm y tế

Phó Trưởng phòng phụ trách: 

 • Nguyễn Thị Thắm

Phó Trưởng phòng: 

 • Nguyễn Phú Hải

 • Nguyễn Thị Minh Ánh

 • Nguyễn Thị Ánh

Điện thoại: 0222.3826263

Email:  gdbhyt@bacninh.vss.gov.vn

3

Phòng Quản lý thu

Trưởng phòng: 

 • Bà Hoàng Thị Minh Hòa

Phó Trưởng phòng: 

 • Ông Phạm Công Văn

 • Bà Trần Thị Vân Anh

 • Ông Đặng Văn Sản

Số điện thoại: 0222 3 823 857   

4

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng 

Trưởng phòng: 

 • Dương Văn Hiện

Phó Trưởng phòng: 

 • Cao Thị Lan Mây

 • Hoàng Văn Hiển

 • Nguyễn Việt Châu

5

Phòng Cấp sổ, thẻ

Trưởng phòng:

 • Chu Quang Hiền

Phó Trưởng phòng: 

 • Nguyễn Bình Minh

 • Đỗ Thị Việt Hà

 • Nguyễn Thanh Vân

Điện thoại: 0222 3 824 407

Email: cst@bacninh.vss.gov.vn

6

Phòng Tổ chức cán bộ

Trưởng phòng: 

 • Đỗ Huy Hoàng

Phó Trưởng phòng: 

 • Nguyễn Thị Thúy Nga

Điện thoại: 0222.3826651

Email: tccb@bacninh.vss.gov.vn

7

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trưởng phòng:

 • Nguyễn Quốc Hoàn

Phó Trưởng phòng: 

 • Nguyễn Đăng Giang

 • Bà Trần Thị Thu Hương

Điện thoại: 0222 3823 682

Emai: pkhtc.bhxhbacnninh@gmail.com

8

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Trưởng phòng: 

 • Phạm Đăng Hồng

Phó Trưởng phòng: 

 • Đỗ Thị Hải Yến

 • Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 0222.3 823 614             

Email:  ttkt@bacninh.vss.gov.vn

9

Phòng Công nghệ thông tin

Trưởng phòng: 

 • Nguyễn Huy Thư

Phó Trưởng phòng: 

 • Ngô Quang Đại

Điện thoại: 0222.3823 653

Email:  cntt@bacninh.vss.gov.vn

10

Văn Phòng

Chánh Văn phòng: 

 • Trần Xuân Trọng

Phó Chánh Văn phòng: 

 • Phạm Thị Định

 • Nguyễn Mạnh Tuất

 • Nguyễn Hữu Khoa

Điện thoại: 0222 3812 399

Email: vanphong@bacninh.vss.gov.vn

2.2 Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo BHXH tỉnh Bắc Ninh gồm:

Giám đốc:  Ông: Phạm Đức Cường  

Phó giám đốc: Ông: Nguyễn Văn Chương

Phó giám đốc: Ông: Phạm Hồng Ánh

Phó giám đốc: Ông: Nguyễn Văn Tình

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh do Giám đốc tỉnh Bắc Ninh quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Các Phó Giám đốc (không quá 3) người thực hiện công việc giúp việc cho Giám đốc.

3. Hệ thống BHXH cấp huyện thuộc Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh

BHXH tỉnh Bắc Ninh có 7 cơ quan BHXH cấp huyện trực thuộc, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. Hệ thống các cơ quan BHXH trực thuộc được thống kê trong Bảng 2 dưới đây. 

STT

Cơ quan BHXH cấp huyện

Địa chỉ và số điện thoại liên hệ 

1

BHXH  huyện Lương Tài

- Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

- 0222.3867414

2

BHXH huyện Gia Bình

- Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

- 0222.3556243

3

BHXH huyện Tiên Du

- Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

- 0222.3837217

4

BHXH huyện Thuận Thành

- Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

- 0222.3873279

5

BHXH huyện Yên Phong

- Phố mới, Thị Trấn chờ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

- 0241.3860030

6

BHXH huyện Quế Võ

- Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

- 0222.3863078

7

BHXH thành phố Từ Sơn

- Phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

- 0222.3835 502

Bảng 2: Cơ quan BHXH cấp huyện trực thuộc BHXH tỉnh Bắc Ninh

Các cơ quan BHXH cấp huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời quản lý thu, chi BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn huyện theo quy định. 

Các cá nhân, tổ chức đang sinh sống hoặc đặt trụ sở kinh doanh ở huyện nào có thể đến trực tiếp cơ quan BHXH tại huyện đó để giải quyết các chế độ BHXH hoặc để đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT mà không cần đến BHXH cấp tỉnh.

Trên đây là những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH về cơ quan Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bắc Ninh. Mong rằng có thể cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết và hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu