CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nơi giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

Bởi ebh.vn - 02/03/2023

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Bình Định được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-BHXH của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng và nhiệm vụ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao phó. Dưới đây một số thông tin cơ bản về BHXH tỉnh Bình Định.

Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

Thông tin về cơ quan Bảo hiểm xã hội Bình Định

1. Địa chỉ Bảo hiểm xã hội Bình Định

Trụ sở của bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định được đặt tại số 38 Trường Chinh, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

STT

THÔNG TIN CHI TIẾT BHXH TỈNH BẾN TRE

1

Địa chỉ

Số 38 Trường Chinh, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

2

Email/website

Email: bhxh@binhdinh.vss.gov.vn

Website: https://binhdinh.baohiemxahoi.gov.vn/

3

Điện thoại

02563.825.364 - 02563.816.760.

4

Fax

02563.816.760

5

Đơn vị cấp trên trực tiếp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

6

Giờ làm việc

Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

- Sáng từ:  07 giờ – 11 giờ 30 phút

- Chiều 13 giờ – 16 giờ 30 phút.

Chiều Thứ 7 và Chủ Nhật: Nghỉ

7

Cơ cấu tổ chức

BHXH tỉnh Bình Định gồm 10 phòng nghiệp vụ:

- Văn phòng BHXH tỉnh 

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

- Phòng Quản lý thu

- Phòng Cấp sổ, thẻ

- Phòng Chế độ BHXH

- Phòng Giám định BHYT

- Phòng Thanh tra - Kiểm tra

- Phòng Công nghệ thông tin

Ban giám đốc

Giám đốc: Ông: Võ Năm

Phó giám đốc - Ông: Đặng Văn Lý

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Chức năng và nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

Thực hiện chủ trương chung của Chính phủ, ngày 27/7/1995, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 78/QĐ-BHXH thành lập BHXH tỉnh Bình Định, trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH của Ngành Lao động - Thương binh xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh; tiếp nhận sự chuyển giao công tác thu từ Cục Thuế và Sở Tài chính.

BHXH tỉnh Bình Định thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các chế độ BHXH trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/10/1995. 

2.1 Chức năng của Bảo hiểm xã hội Bình Định

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thu, chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN);

Bên cạnh đó BHXH tỉnh Bình Định còn quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện thanh tra chuyên ngành việc BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị công chức viên chức

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị công chức viên chức

2.2 Nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Bình Định

Nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH tỉnh Bình Định được quy định theo Điều 2, Quyết Định 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019. Cụ thể các nhiệm vụ chính như:

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

- Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT 

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể: Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia; Thu hoặc từ chối các khoản đóng BHXH, BHTN, BHYT của các tổ chức và cá nhân tham gia; Chi trả hoặc từ chối chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT;

- Tham gia phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn xây dựng nhu cầu, đồng thời thẩm định và tổng hợp nhu cầu về danh mục, số lượng thuốc.

- Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng BHYT, BHTN, BHYT theo quy định.

3. Các cơ quan BHXH trực thuộc sự quản lý của cơ quan BHXH tỉnh Bình Định

Có 10 cơ quan BHXH cấp huyện trực thuộc sự quản lý của cơ quan BHXH tỉnh Bình Định. Cụ thể các cơ quan BHXH cấp huyện, thị xã trực thuộc được thống kê ở bảng sau:

STT

BHXH huyện, thị xã trực thuộc tỉnh

STT

BHXH huyện, thị xã trực thuộc tỉnh

1

BHXH huyện Tuy Phước

6

BHXH huyện Hoài Ân

2

BHXH thị xã An Nhơn

7

BHXH huyện Tây Sơn

3

BHXH huyện Phù Cát

8

BHXH huyện Vân Canh

4

BHXH huyện Phù Mỹ

9

BHXH huyện Vĩnh Thạnh

5

BHXH thị xã Hoài Nhơn

10

BHXH huyện An Lão

Trên đây là những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH về Bảo hiểm xã hội Bình Định. Trong trường hợp cần giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH trực thuộc sự quản lý và trách nhiệm của cơ quan BHXH tỉnh, các cá nhân tổ chức có thể trực tiếp gọi điện đến đường dây nóng hoặc đến tại trụ sở của Cơ quan BHXH tỉnh Bình Định để được giải quyết.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu