CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Công văn chính thức hướng dẫn tạm ngừng đóng BHXH do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường trên phạm vi cả nước, hàng loạt các cơ sở kinh doanh buộc phải đóng cửa, nền kinh tế bị ảnh hưởng xấu khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp tình trạng khó khăn. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã chính thức có công văn hướng dẫn tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội do ảnh hưởng dịch covid

1. Công văn từ Bộ LĐ- TB&XH và chỉ thị từ thủ tướng chính phủ

Công văn số 874/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do dịch Covid-19. 

Trước đó, vào ngày 12/3/2020 BHXH Việt Nam đã có Công văn số 793/BHXH-BT gửi Bộ LĐ-TB&XH đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH đối với trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020.

Theo chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và ứng phó với dịch Covid-19. Trong chỉ thị nêu rõ giải pháp: 

“Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.”

2. Hướng dẫn tạm ngừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với DN gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo Công văn 874/LĐTBXH-BHXH Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN trong các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc theo địa bàn, khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra.

Điều kiện doanh nghiệp cơ sở kinh doanh được xét tạm ngừng đóng BHXH do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Nghị định 115/2015/NĐ-CP doanh nghiệp phải đáp ứng 1 trong 2 điều kiện.

  • Có từ 50% tổng số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc trở lên có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh.

  • Bị thiệt hại trên 50% tổng tài sản do dịch bệnh.

Tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội do dịch covid 2

Điều kiện doanh nghiệp được xét tạm ngừng đóng BHXH do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Khi xét đủ điều kiện sẽ tiến hành lập hồ sơ làm căn cứ tạm ngừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Khoản 1, Điều 88 Luật BHXH 2014; theo các Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, kể từ tháng DN đề nghị tạm ngừng đóng đến tháng 6/2020.

Yêu cầu, không tính lãi chậm đóng BHXH, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu không có dấu hiệu vi phạm trong thời gian tạm dừng đóng BHXH.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nước ta đến hết tháng 6/2020 nếu dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm và DN có đề nghị, thì BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết có thể tiếp tục cho doanh nghiệp tạm ngừng đóng BHXH.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các doanh nghiệp được xét tạm ngừng đóng BHXH buộc phải báo cáo kết quả thực hiện gửi BHXH Việt Nam để tổng hợp, theo dõi và báo cáo cơ quan có thẩm quyền định kỳ trước ngày 5 hàng tháng. Đồng thời, giao Ban Thu thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn BHXH địa phương thực hiện và tổng hợp kết quả thực hiện tạm dừng đóng BHXH để trình Tổng Giám đốc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 hiện đang lan nhanh không chỉ ở nước ta mà đối với rất nhiều nước trên thế giới và hiện nay chưa thể kiểm soát được dịch bệnh. Điều này ảnh hưởng lớn tới tình hình sản xuất kinh doanh nguồn cung ứng nguyên vật liệu và nguồn tiêu thụ đều bị giảm sút nghiêm trọng. 

Tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội do dịch covid 3

Đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19

(Nguồn-Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Trong thời gian xảy ra dịch cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công bố hết dịch, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị:

  • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý, hướng dẫn DN gặp khó khăn do dịch Covid-19- nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng theo quy định tại Khoản 1, Điều 88 Luật BHXH; Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về BHXH bắt buộc và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT- BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan LĐ-TB&XH và cơ quan Tài chính địa phương hướng dẫn DN lập hồ sơ và xác định các DN đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất để chuyển cơ quan BHXH xem xét, giải quyết.

  • BHXH Việt Nam chỉ đạo cơ quan BHXH ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về các trường hợp, điều kiện, thủ tục, hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới tất cả các DN trên địa bàn; phối hợp với cơ quan LĐ-TB&XH, cơ quan Tài chính cùng cấp hướng dẫn DN lập hồ sơ và giải quyết đối với các DN đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo điều kiện cho các DN khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh.

  • Trong thời gian xảy ra dịch cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công bố hết dịch, định kỳ hàng tháng, BHXH Việt Nam tổng hợp, gửi báo cáo kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các DN gặp khó khăn do dịch Covid-19 về Bộ LĐ-TB&XH.

Như vậy khi chính thức có công văn hướng dẫn tạm ngừng đóng BHXH do ảnh hưởng của dịch Covid-19 rất nhiều doanh nghiệp có thể giảm đi gánh nặng về chi phí, có thêm thời gian để tìm ra các giải pháp kinh doanh hữu hiệu đối phó với tình hình bệnh cùng các giải pháp phục hồi ổn định sản xuất.

Nếu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có những thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về các thủ tục tạm ngừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất có thể trực tiếp gọi điện theo đường dây nóng miền Bắc 1900558867, miền Nam 1900558868  hoặc “inbox” trực tiếp để được Bảo hiểm điện tử eBH hỗ trợ tốt nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu