CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tính năng phần mềm kê khai BHXH điện tử eBH

Phần mềm eBH giúp doanh nghiệp dễ dàng lập và quản lý các bộ hồ sơ theo nghiệp vụ BHXH. Thông qua eBH, Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ BHXH qua mạng Internet tới cơ quan BHXH quản lý thông qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, thông qua tổ chức I-VAN hoặc kết xuất bộ hồ sơ điện tử thành bộ hồ sơ giấy để nộp trực tiếp.

Phần mềm kê khai bhxh điện tử eBH
Đặc điểm tiêu biểu phần mềm eBH

Tính năng:

 • Hướng dẫn sử dụng trực tiếp trên các tính năng, tự động kiểm tra dữ liệu kê khai đảm bảo lập bộ hồ sơ BHXH theo đúng quy định
 • Quản lý người lao động với đầy đủ các thông tin về quá trình tham gia BHXH
 • Hỗ trợ lập đầy đủ các bộ hồ sơ BHXH theo quy định
 • Ký điện tử bộ hồ sơ
 • Kết xuất hồ sơ thành bộ hồ sơ giấy
 • Nộp hồ sơ qua Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam
 • Nộp hồ sơ qua tổ chức I-VAN
 • Lưu trữ, tìm kiếm các hồ sơ đã lập
 • Tự động lấy kết quả trả về từ cơ quan BHXH
 • Tự động nâng cấp phiên bản mới nhất

Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử với dịch vụ I-VAN Thái Sơn:

Dịch vụ I-VAN Thái Sơn được xây dựng theo quy định của Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 09-03-2015 về việc thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề nghị cấp sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế và Quyết định số 763/QĐ-BHXH ngày 10-07-2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ thủ tục, quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN.

Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử với dịch vụ I-VAN Thái Sơn
Lợi ích sử dụng dịch vụ I-VAN

Lợi ích sử dụng dịch vụ I-VAN:

 • Được cung cấp phần mềm eBH thân thiện, gần gũi, dễ sử dụng, thực hiện từng bước theo đúng quy trình nghiệp vụ BHXH
 • Phần mềm eBH có dung lượng nhỏ, chạy trực tiếp trên máy tính mà không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu, cam kết lưu trữ dữ liệu trên 10 năm
 • Giao dịch điện tử với BHXH qua mạng thông qua dịch vụ I-VAN với đường kết nối riêng trực tiếp tốc độ cao tới BHXH Việt Nam
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ chuyên nghiệp cam kết hoạt động 24/7

Các dịch vụ hỗ trợ khai BHXH điện tử:

 • Dịch vụ tư vấn nghiệp vụ, giải đáp các vướng mắc về BHXH
 • Dịch vụ đào tạo sử dụng
 • Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp tại doanh nghiệp
 • Dịch vụ hỗ trợ từ xa qua trung tâm hỗ trợ
 • Dịch vụ tích hợp theo yêu cầu với chương trình quản lý nội bộ
Các dịch vụ hỗ trợ khai BHXH điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu