CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Về việc rà soát cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH)

Kính gửi: Đơn vị và người tham gia BHXH

Thực hiện quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành ngày 11/04/2017 quy định về việc cấp Mã số BHXH cần cung cấp thông tin cá nhân của người tham gia BHXH và thành viên hộ gia đình làm cơ sở cơ quan BHXH cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Kính mong Đơn vị và người tham gia BHXH cập nhật thông tin và gửi về đơn vị quản lý để hoàn thiện hồ sơ.

I. Thông tin cá nhân học sinh, sinh viên

Thông tin đơn vị quản lý

Nơi đăng ký giấy khai sinh hoặc nguyên quán hoặc HKTT hoặc tạm trú

Địa chỉ nơi nhận hồ sơ (nơi sinh sống)

I. Thông tin hộ gia đình

Thông tin chủ hộ
Địa chỉ hộ khẩu

Thành viên hộ gia đình (Vui lòng nhập đầy đủ tất cả các thành viên trong gia đình)

STT Họ và tên Ngày sinh
Giới tính Mã số BHXH Nơi cấp giấy khai sinh (hoặc nguyên quán hoặc HKTT
hoặc tạm trú)
Mối quan hệ
với chủ hộ
Số CMND/
hộ chiếu
Ghi chú Khác
(Tỉnh/TP) (Quận/huyện) (Phường/xã)
Thêm thành viên
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu